Line 12: Line 12:
 
   | email = expsrui[[Image:zavinac.gif|@]]savba.sk
 
   | email = expsrui[[Image:zavinac.gif|@]]savba.sk
 
   | homepage = chýba
 
   | homepage = chýba
   | description = To provide strudents with introductory knowledge about human cognition, about the ways humans receive, process and make use of information.
+
   | description = Oboznámiť študentov so základnými poznatkami o ľudskom poznávaní, o tom, ako človek prijíma, spracováva a využíva informácie.
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívne vedy]]
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívne vedy]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 23:02, 20 August 2008

Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii 2-IKV-141

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii (2-IKV-141)
Prerekvizity: 2-IKV-111 (povinný)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-IKV-141 (fakultná služba)
Vyučujúci: prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
E-mail: expsrui@savba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov so základnými poznatkami o ľudskom poznávaní, o tom, ako človek prijíma, spracováva a využíva informácie.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne