Tvorivé písanie 1-AIN-611

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Tvorivé písanie (1-AIN-611)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-611 (fakultná služba)
Vyučujúci: Ing. František Gyarfáš, PhD.
E-mail: gyarfas@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~gyarfas/

Popis predmetu:

Create an opportunity for learning and training different forms of creative writing focused to scientific, journalistic, internet and artistic forms of writing and publishing.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 19:48, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)