Line 34: Line 34:
 
''' 27.10. '''  [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/ZPGSO_6.pdf Textúry, Animácia] '''  
 
''' 27.10. '''  [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/ZPGSO_6.pdf Textúry, Animácia] '''  
  
''' 3.11. '''
+
''' 3.11. ''' [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/ZPGSO_7.pdf Multimédiá, Kódovanie] '''  
  
 
''' 10.11.  '''
 
''' 10.11.  '''
Line 57: Line 57:
  
 
''' 27.10.''' Viditeľnosť: Z-buffer, [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/ZPGSO_CV_DU2.pdf Domáca úloha 2]
 
''' 27.10.''' Viditeľnosť: Z-buffer, [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/ZPGSO_CV_DU2.pdf Domáca úloha 2]
 +
 +
''' 3.11.''' Opakovanie

Revision as of 18:02, 4 November 2015

Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu

zpgso.nais.sk

 • Prednáška
  • Utorok 11:30, A
 • Cvičenia
  • Utorok 8:10, H3
  • Utorok 16:30, H3

HODNOTENIE

 • Skúška.................................... 50 bodov
 • Cvičenia
  • 4 domáce úlohy ............... 4x10 bodov
  • Účasť...................................10x1 bod
  • Minimum........................... 30 bodov

MATERIÁLY

* Žára a kol. Moderní počítačová grafika
* Ružický, Ferko: Počítačová grafika a spracovanie obrazu
* Šikudová a kol. Počítačové videnie: Detekcia a rozpoznávanie objektov

PREDNÁŠKY

22.9. Úvod

29.9. Referenčný model PG, Základná geometria, Reprezentácie

6.10. Základná geometria – Pokračovnie, Zobrazovací kanál, Orezávanie

13.10. Viditeľnosť, Rasterizácia, Alias, Textúry

20.10. Osvetlenie a tieňovanie, Tiene

27.10. Textúry, Animácia

3.11. Multimédiá, Kódovanie

10.11.

17.11.

24.11.

1.12.

8.12.

15.12.

CVIČENIA

6.10. Základná geometria, Domáca úloha 1, BuzzModelGSVMOBJ.obj, monkey obj Domáca úloha 1 - Načítanie objektu v .obj formáte a zobraziť celý objekt pomocou !ortogonálnej projekcie (použitím matice ortogonálnej projekcie, nie len použitím x,y súradnice)! Možné opakované odovzdanie úlohy (do 18.10). Hodnotí sa posledná verzia.

13.10. Orezávanie

20.10. Rasterizácia: DDA, Bressenhamov algoritmus

27.10. Viditeľnosť: Z-buffer, Domáca úloha 2

3.11. Opakovanie