(Odstránený obsah stránky)
 
Line 1: Line 1:
{{CourseHeader
 
    | code = 2-AIN-223/15
 
    | title = Virtuálna a Rozšírená realita
 
    | otherprograms =  <!-- Kódy ďalších študijných programov, v ktorých sa predmet vyskytuje -->
 
}}
 
__NOTOC__ <!-- __TOC__ zobrazí automaticky generovaný obsah, môžete ho posunúť na vhodnejšie miesto  -->
 
  
Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita {{Infolist|2-AIN-223/15 |Informačný list predmetu >}}
 
 
== Ľudia podieľajúci sa na výučbe ==
 
 
;Prednášajúci
 
:[[https://kagdm.fmph.uniba.sk/w/Andrej Ferko/sk Andrej Ferko]]
 
;Cvičiaci
 
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Zuzana_Haladova/sk Zuzana Berger Haladová]]
 
 
== Kontakty ==
 
 
;Oficiálna stránka kurzu
 
 
[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk Prednášky]
 
[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk Cvičenia]
 
Kontakt na cvičenia <code>zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk</code>
 
 
 
== Organizácia výučby ==
 
 
 
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
 
 
<!--
 
Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.
 
 
{| class="table-responsive alternative"
 
|+Hodnotenie
 
!Bodový zisk
 
!Známka
 
|-
 
|&lang;90, 100&rang;
 
|A
 
|-
 
|&lang;80, 90)
 
|B
 
|-
 
|&lang;70, 60)
 
|C
 
|-
 
|&lang;60, 70)
 
|D
 
|-
 
|&lang;50, 60)
 
|E
 
|-
 
|&lang;0, 50)
 
|FX
 
|}
 
-->
 

Latest revision as of 11:57, 13 September 2017