(Vytvorená stránka „{{CourseHeader | code = 2-AIN-223/15 | title = Virtuálna a Rozšírená realita | otherprograms = <!-- Kódy ďalších študijných programov, v ktorých...“)
 
Line 11: Line 11:
  
 
;Prednášajúci
 
;Prednášajúci
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Zuzana_Haladova/sk Andrej Ferko]]
+
:[[https://kagdm.fmph.uniba.sk/w/Andrej Ferko/sk Andrej Ferko]]
 
;Cvičiaci
 
;Cvičiaci
 
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Zuzana_Haladova/sk Zuzana Berger Haladová]]
 
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Zuzana_Haladova/sk Zuzana Berger Haladová]]

Revision as of 11:52, 13 September 2017

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Ferko/sk Andrej Ferko]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu

Prednášky Cvičenia Kontakt na cvičenia zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk


Organizácia výučby

Hodnotenie a podmienky absolvovania