Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Zuzana Berger Haladová

Organizácia výučby

OZNAM
Oficiálne nieje možné presunúť výučbu a pondelok 13:10 lebo od 14:00 je vyhradený fakultný čas na senát a celofakultné aktivity. Môžme teda presunúť neoficiálne...ak s tým budú všetci súhlasiť na pondelok 13:10 do miestnosti M-X.
INFO
It is officially not possible to shift the lecture time on Monday 13:10, however we can shift the lecture time unofficially if everyone will agree. On Monday lecture will be at 13:10 room M-X
OZNAM 2
Pondelok 8.10 budeme 11:30 odchádzať spred fakulty, máme rezervovanú laser Arénu v trnave na +- 2 hodiny. Dohodnime carpool tu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O-A-aVLMny7jaxar0YPl-hP08Ujsa30N6k3mGFElgC0/edit?usp=sharing
INFO 2
Monday 8.10 we will be leaving faculty at 11:30 we have the Laser Arena reserved from 12:15 for +- 2 hodiny. Participate at the carpool: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O-A-aVLMny7jaxar0YPl-hP08Ujsa30N6k3mGFElgC0/edit?usp=sharing

Lecture program:

  • 25.09. Introduction+ Motivation lecture
  • 1.10. History of Virtual Reality
  • 18.12. Final Exam (obligatory)

Labs program:

  • 24.09. Introduction
  • 1.10. FTLAB (Next to the library at pavilion of Informatics) excursion.
  • 17.12. Presentation of the projects

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX
< Course:VAR
Revision as of 07:34, 28 September 2018 by Haladova (Talk | contribs)