Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Zuzana Berger Haladová

Organizácia výučby

Program prednášok:

  • 25.09. Uvod+ Motivacia
  • 18.12. Predtermin skusky (Povinny)


Program cvičení:

  • 24.09. Úvodné cvičenie
  • 17.12. Odovzdavanie projektov

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky


< Course:VAR
Revision as of 12:37, 20 September 2018 by Haladova (Talk | contribs)