Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci


Organizácia výučby

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky


< Course:VAR
Revision as of 09:49, 15 August 2018 by Haladova (Talk | contribs)