Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Zuzana Berger Haladová

Organizácia výučby

OZNAM
Do 22.10. do 23:55 mi emailom poslite navrhy na svoje semestralne projekty.
INFO
Deadline on Project proposals is 22.10. 23:55 (via email).

Lecture program:

 • 25.09. Introduction+ Motivation lecture
 • 1.10. History of Virtual Reality
 • 8.10. Excursion
 • 15.10. Hardware I.
 • 22.10. Hardware II.
 • 18.12. Final Exam (obligatory)

Labs program:

 • 24.09. Introduction
 • 1.10. FTLAB (Next to the library at pavilion of Informatics) excursion.
 • 8.10. Excursion
 • 15.10. Unity Tutorial
 • 22.10. Unity + VUFORIA
 • 10.12. Presentation of the projects

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX
< Course:VAR
Revision as of 09:00, 22 October 2018 by Haladova (Talk | contribs)