Line 139: Line 139:
 
* Vytvorenie VR projektu s použitím Cardboard XR Plugin od základu.
 
* Vytvorenie VR projektu s použitím Cardboard XR Plugin od základu.
 
* Použitie ďalších nástrojov v editore Unity: layers, tags, virtuálne kamery.  
 
* Použitie ďalších nástrojov v editore Unity: layers, tags, virtuálne kamery.  
* Prezentácia so zadaním: https://drive.google.com/file/d/1MVsxU9s9o68HBW5RQE_Eox5_a8g_7L4E/view?usp=sharing
+
* Prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ES7-_cmbVpFNgp0lf9tLmMEBNcfcRZeG9PrpuDRd2pqS3w?e=0Lh4br
  
 
=== 04.11. - 7. Týždeň ===
 
=== 04.11. - 7. Týždeň ===
Line 145: Line 145:
  
 
=== 11.11. - 8. Týždeň ===
 
=== 11.11. - 8. Týždeň ===
* Prezentácia: https://drive.google.com/file/d/11KD3o6V8Hk4VMTT5McIfETYsFElD5anM/view?usp=sharing
+
* GUI elementy v Unity, manažment scén a levelov
 +
* Prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ESH1i_EQoz9OszrLjSk6Zt0BDqae8k36bXrBUulaDjKCHQ?e=edP2MN
 +
 
 +
=== 18.11. - 9. Týždeň ===
 +
* Nahradenie virtuálnej kamery AR kamerou v Puzzle Kit projekte, ground plane
 +
* Animácie, particle efekty (oheň, voda...), oneskorené vykonávanie cez Invoke, coroutines v Unity
 +
* Prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ETjIUCPvCOpMpAWPAe-CekgBZokVjRwJiCtwV69oqX7x6g?e=pyb20J
 +
 
 +
=== 25.11. - 10. Týždeň a 02.12. - 11. Týždeň ===
 +
* inteligentné systémy, reinforcement learning v Unity
 +
* ML agenti vo VR
 +
 
 +
=== 25.11. - 12. Týždeň a 02.12. - 13. Týždeň ===
 +
* prezentácie projektov, konzultácie
  
 
<!---
 
<!---

Revision as of 13:18, 18 November 2021

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Martin Madaras
Cvičiaci
Lukáš Gajdošech

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.


Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX

Zdroje

Kniha Spatial AR Bimber-Raskar

Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

 • 21.09. Introduction (Zuzana Berger Haladova, Martin Madaras) and invited lecture by Andrej Vidak
 • 28.09. History of AR slidy
 • 5.10. Hardware slidy
 • 12.10. Ivan Polasek: Kolaborativny vyvoj vo VR a softverova vizualizacia v AR/VR
 • 19.10. Hardware II slidy
 • 26.10 Tracking slidy
 • 2.11. Holiday? (Interaction) watch video part3 pre zaujimavost pozrite aj part2, part1
 • 9.11. Tracking II, Visual Coherence slidy
 • 16.11. Augmented reality
 • 23.11. Visualisation, Deep Nets for VR/AR
 • 30.11. Martin Madaras
 • 7.12. Martin Madaras
 • 14.12. Final Exam


Labs

Tabuľka s hodnotením

Termíny

 • 03.10. - vyplnený dokument so špecifikáciou projektu (vo dvojiciach)
 • 07.11. - demo verzia projektu, základné mechaniky "vertical slice"
 • 05.12. - odovzdanie finálnej verzie projektu

23.09. - 1. Týždeň

30.09. - 2. Týždeň

07.10. - 3. Týždeň

14.10. - 4. Týždeň

 • Exkurzia FT Lab (dole pri knižnici), vyskúšanie Oculus Rift, Oculus Rift S, CardboardVR, LG 3D TV a Hololens
 • Prehliadka a úprava VR projektu v Unity - VR Escape Room
 • BONUS NA DOMA: Aby ste nevypadli z tvorby v Unity, samostatne vypracujte projekt https://learn.unity.com/project/roll-a-ball. Ten síce nemá nič s AR ani VR, no pomôže Vám lepšie sa zorientovať v Unity. Kto mi do nedele 17.10.2021 pošle svoju implementáciou s podpisom autora (dorobte ľubovoľnú vlastnú feature - buďte kreatívni!ľ), môže získať bonus 0.5 bodu.

21.10. - 5. Týždeň a 28.10. - 6. Týždeň

04.11. - 7. Týždeň

 • Demo Projektov

11.11. - 8. Týždeň

18.11. - 9. Týždeň

25.11. - 10. Týždeň a 02.12. - 11. Týždeň

 • inteligentné systémy, reinforcement learning v Unity
 • ML agenti vo VR

25.11. - 12. Týždeň a 02.12. - 13. Týždeň

 • prezentácie projektov, konzultácie