m (Labs)
m (Labs)
Line 78: Line 78:
 
=== Labs ===
 
=== Labs ===
  
==== 26.09.2019 Introduction to Unity ====
+
==== 24.09.2019 Introduction to Unity ====
  
<!---
+
[https://docs.google.com/presentation/d/1ITBoTgfdoXutoISfPodj-BbSL965SjC7_LP_bIYCgqg/edit?usp=sharing Introductory Slides]
  
 +
* Overview of Unity3D interface and Assets
  
[https://docs.google.com/presentation/d/1ITBoTgfdoXutoISfPodj-BbSL965SjC7_LP_bIYCgqg/edit?usp=sharing Introductory Slides]
+
'''Deadline 13.10.2019''' Fill out  [https://docs.google.com/document/d/1cQ_Ixo12jbCfX9JAYS6TX_h563466EOFlPeNkW5fFPE/edit?usp=sharing project specification template] and submit to adam.riecicky@fmph.uniba.sk
  
Excursion to FTLab.
+
<!---
 
+
'''Deadline 13.10.2019''' Fill out  [https://docs.google.com/document/d/1cQ_Ixo12jbCfX9JAYS6TX_h563466EOFlPeNkW5fFPE/edit?usp=drivesdk project specification template] and submit to riecicky@fmph.uniba.sk.
+
  
 
==== 3.10.2019 Learning Unity #1 ====
 
==== 3.10.2019 Learning Unity #1 ====
  
* Overview of Unity3D interface
 
* Assets
 
 
* Introduction to scripting in C#
 
* Introduction to scripting in C#
  

Revision as of 22:04, 23 September 2020

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Adam Riečický

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.


Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX


Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

  • 30.09. Introduction+ Motivation
  • 16.12. Final Exam (obligattory).

Labs

24.09.2019 Introduction to Unity

Introductory Slides

  • Overview of Unity3D interface and Assets

Deadline 13.10.2019 Fill out project specification template and submit to adam.riecicky@fmph.uniba.sk