Line 16: Line 16:
  
 
== Organizácia výučby ==
 
== Organizácia výučby ==
;INFO: 19.10. Obligatory Half semester presentations of you projects, 5-7 minutes. For inspiration see (https://docs.google.com/presentation/d/1yqkQ7bcTtU0upA7efGoHrkuh6tJb9y2JXWA2XXMKOpA/edit?usp=sharing presentation)
+
;INFO: 19.10. Obligatory Half semester presentations of you projects, 5-7 minutes. For inspiration see [https://docs.google.com/presentation/d/1yqkQ7bcTtU0upA7efGoHrkuh6tJb9y2JXWA2XXMKOpA/edit?usp=sharing presentation]
  
 
;LABS: 40 points: 2 (Project proposal) + 10 (Half semester presentation)+ 28 (Full project). You need at least 50% from all stages (1+5+14).
 
;LABS: 40 points: 2 (Project proposal) + 10 (Half semester presentation)+ 28 (Full project). You need at least 50% from all stages (1+5+14).
Line 44: Line 44:
 
*29.10. Holiday
 
*29.10. Holiday
 
*5.11. Excursion to Hologram Lab 14:00
 
*5.11. Excursion to Hologram Lab 14:00
*12.11. Unity + VUFORIA II., Example of Half semester presentations
+
*12.11. Unity + VUFORIA II. [https://www.youtube.com/watch?v=ElmzIq6stNI&t=172s video], Example of Half semester presentations [https://docs.google.com/presentation/d/1yqkQ7bcTtU0upA7efGoHrkuh6tJb9y2JXWA2XXMKOpA/edit?usp=sharing presentation]
 
* 19.10. MiniErasmus week Half Semester Presentations  (obligatory)
 
* 19.10. MiniErasmus week Half Semester Presentations  (obligatory)
 
* 26.11. Hololens
 
* 26.11. Hololens

Revision as of 10:27, 19 November 2018

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Zuzana Berger Haladová

Organizácia výučby

INFO
19.10. Obligatory Half semester presentations of you projects, 5-7 minutes. For inspiration see presentation
LABS
40 points: 2 (Project proposal) + 10 (Half semester presentation)+ 28 (Full project). You need at least 50% from all stages (1+5+14).
Points

Lecture program:

 • 25.09. Introduction+ Motivation lecture
 • 1.10. History of Virtual Reality lecture
 • 8.10. Excursion to VR Arena
 • 15.10. Hardware I.
 • 22.10. Hardware II. lecture
 • 29.10. Holiday- Watch the first 60 minutes of the lecture on interfaces video
 • 5.11. Authoring in VR and AR by Andrej Ferko
 • 12.11. Tracking lecture
 • 19.10. MiniErasmus week History of AR
 • 26.11. Visual Coherence
 • 3.12.
 • 10.12. Final Exam (obligatory)
 • 18.12. Final presentation of the projects (obligatory)

Labs program:

 • 24.09. Introduction
 • 1.10. FTLAB (Next to the library at pavilion of Informatics) excursion.
 • 8.10. Excursion to VR Arena
 • 15.10. Unity Tutorial
 • 22.10. Unity + VUFORIA
 • 29.10. Holiday
 • 5.11. Excursion to Hologram Lab 14:00
 • 12.11. Unity + VUFORIA II. video, Example of Half semester presentations presentation
 • 19.10. MiniErasmus week Half Semester Presentations (obligatory)
 • 26.11. Hololens
 • 3.12. Consultations
 • 10.12. Consultations
 • 18.12. Final presentation of the projects

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX