Line 16: Line 16:
  
 
== Organizácia výučby ==
 
== Organizácia výučby ==
;OZNAM: Do 22.10. do 23:55 mi emailom poslite navrhy na svoje semestralne projekty.
+
;INFO:  5.11. We will start with the lecture on 9:50 In F248 and at 14:00 we will go for an excursion to Hologram laser lab in Physics part of the building.
;INFO:  Deadline on Project proposals is 22.10. 23:55 (via email).  
+
  
 
;LABS: 40 points: 2 (Project proposal) + 10 (Half semester presentation)+ 28 (Full project). You need at least 50% from all stages (1+5+14).
 
;LABS: 40 points: 2 (Project proposal) + 10 (Half semester presentation)+ 28 (Full project). You need at least 50% from all stages (1+5+14).
Line 25: Line 24:
 
* 25.09. Introduction+ Motivation  [https://docs.google.com/presentation/d/1sbUX8blR1VhM6WjYfc_2fVYd5bxK1QmF4K9JViFRlcs/edit?usp=sharing lecture]
 
* 25.09. Introduction+ Motivation  [https://docs.google.com/presentation/d/1sbUX8blR1VhM6WjYfc_2fVYd5bxK1QmF4K9JViFRlcs/edit?usp=sharing lecture]
 
*1.10. History of Virtual Reality [https://docs.google.com/presentation/d/1ZZRJ4EkMgZdvPWIYmnFeUnJkkLGQ36bv1Ol8uO3wFp4/edit?usp=sharing lecture]
 
*1.10. History of Virtual Reality [https://docs.google.com/presentation/d/1ZZRJ4EkMgZdvPWIYmnFeUnJkkLGQ36bv1Ol8uO3wFp4/edit?usp=sharing lecture]
* 8.10. Excursion
+
* 8.10. Excursion to VR Arena
* 15.10. Hardware I.
+
* 15.10. Hardware I.  
* 22.10. Hardware II.
+
* 22.10. Hardware II. [https://docs.google.com/presentation/d/1l8ameMoaOGjkBTdCYR3ZY8ISnYA4oV_jGHaGa0iQa_E/edit?usp=sharing lecture]
 +
*29.10. Holiday
 +
* 5.11. Tracking
 
*
 
*
*
+
* 10.12. Final Exam (obligatory)
* 18.12. Final Exam (obligatory)
+
  
 
Labs program:
 
Labs program:
 
*24.09. Introduction
 
*24.09. Introduction
 
* 1.10. FTLAB (Next to the library at pavilion of Informatics) excursion.  
 
* 1.10. FTLAB (Next to the library at pavilion of Informatics) excursion.  
*8.10. Excursion
+
*8.10. Excursion to VR Arena
 
*15.10. Unity Tutorial
 
*15.10. Unity Tutorial
 
* 22.10. Unity + VUFORIA
 
* 22.10. Unity + VUFORIA
*
+
*29.10. Holiday
 +
*5.11. Excursion to Hologram Lab 14:00
 +
*12.11. Unity + VUFORIA II.
 
* 19.10. Half Semester Presentations
 
* 19.10. Half Semester Presentations
*
+
* 26.11.
*10.12. Presentation of the projects
+
* 3.12.
 +
*10.12. Consultations
 +
*18.12. Final presentation of the projects
  
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==

Revision as of 09:58, 26 October 2018

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Zuzana Berger Haladová

Organizácia výučby

INFO
5.11. We will start with the lecture on 9:50 In F248 and at 14:00 we will go for an excursion to Hologram laser lab in Physics part of the building.
LABS
40 points: 2 (Project proposal) + 10 (Half semester presentation)+ 28 (Full project). You need at least 50% from all stages (1+5+14).
Points

Lecture program:

 • 25.09. Introduction+ Motivation lecture
 • 1.10. History of Virtual Reality lecture
 • 8.10. Excursion to VR Arena
 • 15.10. Hardware I.
 • 22.10. Hardware II. lecture
 • 29.10. Holiday
 • 5.11. Tracking
 • 10.12. Final Exam (obligatory)

Labs program:

 • 24.09. Introduction
 • 1.10. FTLAB (Next to the library at pavilion of Informatics) excursion.
 • 8.10. Excursion to VR Arena
 • 15.10. Unity Tutorial
 • 22.10. Unity + VUFORIA
 • 29.10. Holiday
 • 5.11. Excursion to Hologram Lab 14:00
 • 12.11. Unity + VUFORIA II.
 • 19.10. Half Semester Presentations
 • 26.11.
 • 3.12.
 • 10.12. Consultations
 • 18.12. Final presentation of the projects

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX