Line 16: Line 16:
  
 
== Organizácia výučby ==
 
== Organizácia výučby ==
;OZNAM: Oficiálne nieje možné presunúť výučbu a pondelok 13:10 lebo od 14:00 je vyhradený fakultný čas na senát a celofakultné aktivity. Môžme teda presunúť neoficiálne...ak s tým budú všetci súhlasiť na pondelok 13:10 do miestnosti M-X.
+
;OZNAM: Do 22.10. do 23:55 mi emailom poslite navrhy na svoje semestralne projekty.
;INFO: It is officially not possible to shift the lecture time on Monday 13:10, however we can shift the lecture time unofficially if everyone will agree. On Monday lecture will be at 13:10 room M-X
+
;INFO: Deadline on Project proposals is 22.10. 23:55  (via email).  
 
+
;OZNAM 2: Pondelok 8.10 budeme 11:30 odchádzať spred fakulty, máme rezervovanú laser Arénu v trnave na +- 2 hodiny. Dohodnime carpool tu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O-A-aVLMny7jaxar0YPl-hP08Ujsa30N6k3mGFElgC0/edit?usp=sharing
+
;INFO 2: Monday 8.10 we will be leaving faculty at 11:30 we have the Laser Arena reserved from 12:15 for +- 2 hodiny. Participate at the carpool: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O-A-aVLMny7jaxar0YPl-hP08Ujsa30N6k3mGFElgC0/edit?usp=sharing
+
  
 
Lecture program:  
 
Lecture program:  
 
* 25.09. Introduction+ Motivation  [https://docs.google.com/presentation/d/1sbUX8blR1VhM6WjYfc_2fVYd5bxK1QmF4K9JViFRlcs/edit?usp=sharing lecture]
 
* 25.09. Introduction+ Motivation  [https://docs.google.com/presentation/d/1sbUX8blR1VhM6WjYfc_2fVYd5bxK1QmF4K9JViFRlcs/edit?usp=sharing lecture]
 
*1.10. History of Virtual Reality
 
*1.10. History of Virtual Reality
 +
* 8.10. Excursion
 +
* 15.10. Hardware I.
 +
* 22.10. Hardware II.
 
*
 
*
 
* 18.12. Final Exam (obligatory)
 
* 18.12. Final Exam (obligatory)
Line 32: Line 32:
 
*24.09. Introduction
 
*24.09. Introduction
 
* 1.10. FTLAB (Next to the library at pavilion of Informatics) excursion.  
 
* 1.10. FTLAB (Next to the library at pavilion of Informatics) excursion.  
 +
*8.10. Excursion
 +
*15.10. Unity Tutorial
 +
* 22.10. Unity + VUFORIA
 
*
 
*
 
*10.12. Presentation of the projects
 
*10.12. Presentation of the projects

Revision as of 08:00, 22 October 2018

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Zuzana Berger Haladová

Organizácia výučby

OZNAM
Do 22.10. do 23:55 mi emailom poslite navrhy na svoje semestralne projekty.
INFO
Deadline on Project proposals is 22.10. 23:55 (via email).

Lecture program:

 • 25.09. Introduction+ Motivation lecture
 • 1.10. History of Virtual Reality
 • 8.10. Excursion
 • 15.10. Hardware I.
 • 22.10. Hardware II.
 • 18.12. Final Exam (obligatory)

Labs program:

 • 24.09. Introduction
 • 1.10. FTLAB (Next to the library at pavilion of Informatics) excursion.
 • 8.10. Excursion
 • 15.10. Unity Tutorial
 • 22.10. Unity + VUFORIA
 • 10.12. Presentation of the projects

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX