Line 16: Line 16:
  
 
== Organizácia výučby ==
 
== Organizácia výučby ==
 +
;OZNAM: Oficiálne nieje možné presunúť výučbu a pondelok 13:10 lebo od 14:00 je vyhradený fakultný čas na senát a celofakultné aktivity. Môžme teda presunúť neoficiálne...ak s tým budú všetci súhlasiť na pondelok 13:10 do miestnosti M-X.
 +
;OZNAM 2: Pondelok 8.10 budeme 11:30 odchádzať spred fakulty, máme rezervovanú laser Arénu v trnave na +- 2 hodiny. Dohodnime carpool tu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O-A-aVLMny7jaxar0YPl-hP08Ujsa30N6k3mGFElgC0/edit?usp=sharing
 +
 
Program prednášok:  
 
Program prednášok:  
 
* 25.09. Uvod+ Motivacia
 
* 25.09. Uvod+ Motivacia

Revision as of 11:38, 26 September 2018

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Zuzana Berger Haladová

Organizácia výučby

OZNAM
Oficiálne nieje možné presunúť výučbu a pondelok 13:10 lebo od 14:00 je vyhradený fakultný čas na senát a celofakultné aktivity. Môžme teda presunúť neoficiálne...ak s tým budú všetci súhlasiť na pondelok 13:10 do miestnosti M-X.
OZNAM 2
Pondelok 8.10 budeme 11:30 odchádzať spred fakulty, máme rezervovanú laser Arénu v trnave na +- 2 hodiny. Dohodnime carpool tu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O-A-aVLMny7jaxar0YPl-hP08Ujsa30N6k3mGFElgC0/edit?usp=sharing

Program prednášok:

  • 25.09. Uvod+ Motivacia
  • 18.12. Predtermin skusky (Povinny)


Program cvičení:

  • 24.09. Úvodné cvičenie
  • 17.12. Odovzdavanie projektov

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX