Line 55: Line 55:
 
-->
 
-->
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
40/60 projekt/prednášky
+
40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50%
 +
Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.
  
<!--
 
 
{| class="table-responsive alternative"
 
{| class="table-responsive alternative"
|+Bodovanie cvičení
+
|+Hodnotenie
!Meno
+
!Bodový zisk
!Body
+
!Známka
 
|-
 
|-
|Peter Zach
+
|&lang;90, 100&rang;
|40
+
|A
 
|-
 
|-
|Martin Miklis
+
|&lang;80, 90)
|39
+
|B
 
|-
 
|-
|Maroš Brindza
+
|&lang;70, 80)
|40
+
|C
 
|-
 
|-
|Jozef Richter
+
|&lang;60, 70)
|40
+
|D
 
|-
 
|-
|Michal Hradečný
+
|&lang;50, 60)
|40
+
|E
 
|-
 
|-
|Tomáš Szabo
+
|&lang;0, 50)
|25
+
|FX
 
|}
 
|}
-->
 

Revision as of 12:40, 20 September 2018

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Zuzana Berger Haladová

Organizácia výučby

Program prednášok:

  • 25.09. Uvod+ Motivacia
  • 18.12. Predtermin skusky (Povinny)


Program cvičení:

  • 24.09. Úvodné cvičenie
  • 17.12. Odovzdavanie projektov

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX