Line 17: Line 17:
 
== Organizácia výučby ==
 
== Organizácia výučby ==
 
Program prednášok:  
 
Program prednášok:  
* 24.09. Uvod+ Motivacia
+
* 25.09. Uvod+ Motivacia
 +
*
 +
*
 
<!-- * Historia VR
 
<!-- * Historia VR
 
* Hardware- Displays (Spatial, HMD,)+ exkurzia
 
* Hardware- Displays (Spatial, HMD,)+ exkurzia
Line 30: Line 32:
 
-->
 
-->
  
<!--
+
 
 
Program cvičení:
 
Program cvičení:
  
*25.9. Úvodné cvičenie
+
*24.09. Úvodné cvičenie
 +
<!--
 
*2.10. Návšteva FTlab
 
*2.10. Návšteva FTlab
 
*9.10. Tutorial Vuforia+Unity: NAINŠTALUJTE A STIAHNITE: [https://store.unity.com/?_ga=2.11822068.1504567778.1507106418-1698798570.1439988323 Unity] [https://developer.vuforia.com/downloads/sdk Vuforia (Unity Extension)] [https://www.youtube.com/watch?v=HnjbTytHH6U&t=733s Tutorial]  
 
*9.10. Tutorial Vuforia+Unity: NAINŠTALUJTE A STIAHNITE: [https://store.unity.com/?_ga=2.11822068.1504567778.1507106418-1698798570.1439988323 Unity] [https://developer.vuforia.com/downloads/sdk Vuforia (Unity Extension)] [https://www.youtube.com/watch?v=HnjbTytHH6U&t=733s Tutorial]  

Revision as of 12:35, 20 September 2018

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Zuzana Berger Haladová

Organizácia výučby

Program prednášok:

  • 25.09. Uvod+ Motivacia


Program cvičení:

  • 24.09. Úvodné cvičenie

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky