Line 42: Line 42:
 
|-
 
|-
 
|Peter Zach
 
|Peter Zach
|5
+
|40
 
|-
 
|-
 
|Martin Miklis
 
|Martin Miklis
|4
+
|39
 
|-
 
|-
 
|Maroš Brindza
 
|Maroš Brindza
|5
+
|40
 
|-
 
|-
 
|Jozef Richter
 
|Jozef Richter
|5
+
|40
 
|-
 
|-
 
|Michal Hradečný
 
|Michal Hradečný
|5
+
|5+?
 
|-
 
|-
 
|Samuel Tomáš
 
|Samuel Tomáš
|2
+
|2+?
 
|}
 
|}

Revision as of 08:32, 19 December 2017

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Andrej Ferko
Cvičiaci
Zuzana Berger Haladová

Organizácia výučby

Program cvičení:

 • 25.9. Úvodné cvičenie
 • 2.10. Návšteva FTlab
 • 9.10. Tutorial Vuforia+Unity: NAINŠTALUJTE A STIAHNITE: Unity Vuforia (Unity Extension) Tutorial
 • 16.10. Prezentácia špecifikácií projektov
 • 23.10 Konzultácie/Práca na projektoch v FTlabe
 • 30.10 Dekanské voľno
 • 6.11. FabLab-exkurzia?
 • 13.11. Blender tutorial? (Upresnim datum)
 • 20.11. Blender tutorial? (Upresnim datum)
 • 27.11. Konzultácie/Práca na projektoch v FTlabe
 • 4.12. Konzultácie/Práca na projektoch v FTlabe
 • 11.12. Konzultácie/Práca na projektoch v FTlabe
 • 18.12 Prezentácia projektov

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky

 • Projekt- celosemestrálny projekt, ktorého cieľom je vytvorenie AR/VR aplikácie na tému Vyučovanie geometrie na ZŠ/SŠ/VŠ. Prezentácia špecifikácií 16.10. Odovzdávanie projektov 18.12.


Bodovanie cvičení
Meno Body
Peter Zach 40
Martin Miklis 39
Maroš Brindza 40
Jozef Richter 40
Michal Hradečný 5+?
Samuel Tomáš 2+?