Line 43: Line 43:
 
|-
 
|-
 
|Jozef Richter
 
|Jozef Richter
|D
+
|5
 
|-
 
|-
 
|Michal Hradečný
 
|Michal Hradečný

Revision as of 07:48, 20 October 2017

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Andrej Ferko
Cvičiaci
Zuzana Berger Haladová

Organizácia výučby

Program cvičení:

  • 25.9. Úvodné cvičenie
  • 2.10. Návšteva FTlab
  • 9.10. Tutorial Vuforia+Unity: NAINŠTALUJTE A STIAHNITE: Unity Vuforia (Unity Extension) Tutorial
  • 16.10. Prezentácia špecifikácií projektov


Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky

  • Projekt- celosemestrálny projekt, ktorého cieľom je vytvorenie AR/VR aplikácie na tému Vyučovanie geometrie na ZŠ/SŠ/VŠ. Prezentácia špecifikácií 16.10. Odovzdávanie projektov 18.12.


Bodovanie cvičení
Meno Body
Peter Zach 5
Martin Miklis 4
Maroš Brindza 5
Jozef Richter 5
Michal Hradečný 5
Samuel Tomáš 2