Line 26: Line 26:
 
40/60 projekt/prednášky
 
40/60 projekt/prednášky
 
*Projekt- celosemestrálny projekt, ktorého cieľom je vytvorenie AR/VR aplikácie na tému Vyučovanie geometrie na ZŠ/SŠ/VŠ. Prezentácia špecifikácií '''16.10.''' Odovzdávanie projektov '''18.12.'''   
 
*Projekt- celosemestrálny projekt, ktorého cieľom je vytvorenie AR/VR aplikácie na tému Vyučovanie geometrie na ZŠ/SŠ/VŠ. Prezentácia špecifikácií '''16.10.''' Odovzdávanie projektov '''18.12.'''   
<!--
+
 
Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.
+
  
 
{| class="table-responsive alternative"
 
{| class="table-responsive alternative"
|+Hodnotenie
+
|+Bodovanie cvičení
!Bodový zisk
+
!Meno
!Známka
+
!Body
 
|-
 
|-
|&lang;90, 100&rang;
+
|Peter Zach
|A
+
|5
 
|-
 
|-
|&lang;80, 90)
+
|Martin Miklis
|B
+
|4
 
|-
 
|-
|&lang;70, 60)
+
|Maroš Brindza
|C
+
|5
 
|-
 
|-
|&lang;60, 70)
+
|Jozef Richter
 
|D
 
|D
 
|-
 
|-
|&lang;50, 60)
+
|Michal Hradečný
|E
+
|5
 
|-
 
|-
|&lang;0, 50)
+
|Samuel Tomáš
|FX
+
|2
 
|}
 
|}
-->
 

Revision as of 07:48, 20 October 2017

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Andrej Ferko
Cvičiaci
Zuzana Berger Haladová

Organizácia výučby

Program cvičení:

  • 25.9. Úvodné cvičenie
  • 2.10. Návšteva FTlab
  • 9.10. Tutorial Vuforia+Unity: NAINŠTALUJTE A STIAHNITE: Unity Vuforia (Unity Extension) Tutorial
  • 16.10. Prezentácia špecifikácií projektov


Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky

  • Projekt- celosemestrálny projekt, ktorého cieľom je vytvorenie AR/VR aplikácie na tému Vyučovanie geometrie na ZŠ/SŠ/VŠ. Prezentácia špecifikácií 16.10. Odovzdávanie projektov 18.12.


Bodovanie cvičení
Meno Body
Peter Zach 5
Martin Miklis 4
Maroš Brindza 5
Jozef Richter D
Michal Hradečný 5
Samuel Tomáš 2