Line 11: Line 11:
  
 
;Prednášajúci
 
;Prednášajúci
:[[http://www.sccg.sk/~ferko/ Andrej Ferko]]
+
:[http://www.sccg.sk/~ferko/ Andrej Ferko]
 
;Cvičiaci
 
;Cvičiaci
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Zuzana_Haladova/sk Zuzana Berger Haladová]]
+
:[[Zuzana Berger Haladova|Zuzana Berger Haladová]]
  
 
== Kontakty ==
 
== Kontakty ==

Revision as of 23:48, 22 September 2017

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Andrej Ferko
Cvičiaci
Zuzana Berger Haladová

Kontakty

Prednášky
Cvičenia
Kontakt na cvičenia zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk


Organizácia výučby

Hodnotenie a podmienky absolvovania