(Vytvorená stránka „{{CourseHeader | code = 2-AIN-223/15 | title = Virtuálna a Rozšírená realita | otherprograms = <!-- Kódy ďalších študijných programov, v ktorých...“)
 
Line 19: Line 19:
 
;Oficiálna stránka kurzu
 
;Oficiálna stránka kurzu
  
[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk Prednášky]
+
;[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk Prednášky]
[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk Cvičenia]
+
;[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk Cvičenia]
Kontakt na cvičenia <code>zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk</code>
+
;Kontakt na cvičenia <code>zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk</code>
  
  

Revision as of 11:58, 13 September 2017

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Andrej Ferko]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
Prednášky
Cvičenia
Kontakt na cvičenia zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk


Organizácia výučby

Hodnotenie a podmienky absolvovania