Line 100: Line 100:
 
== Labs ==
 
== Labs ==
  
=== 23.09. Week 1 ===
+
=== 23.09. 1. Týždeň ===
 
* Presentation: https://drive.google.com/file/d/1c3-rJnhvUlKTal9fvNUuZl7u_9GPJ20x/view?usp=sharing
 
* Presentation: https://drive.google.com/file/d/1c3-rJnhvUlKTal9fvNUuZl7u_9GPJ20x/view?usp=sharing
 +
* Úvod, prehľad termínov a náplne cvičení, dokument s návrhom projektu, ukážka existujúceho VR projektu v Unity s použitím Google Cardboard XR Plugin pre Unity 2020.3.18
  
  

Revision as of 19:29, 23 September 2021

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Martin Madaras
Cvičiaci
Lukas Gajdosech

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.


Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX

Zdroje

Kniha Spatial AR Bimber-Raskar

Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

  • 21.09. Introduction (Zuzana Berger Haladova, Martin Madaras) and invited lecture by Andrej Vidak
  • 28.09. History of AR


Labs

23.09. 1. Týždeň