m (Labs)
m (Labs)
Line 80: Line 80:
 
* Assets
 
* Assets
 
* Introduction to scripting in C#
 
* Introduction to scripting in C#
 +
 +
[https://drive.google.com/file/d/1L_PeVNYQT47GvihINQn0egXKcDY3s-xV/view?usp=sharing Asset package for Labs]
  
 
==== 10.10.2019 Learning Unity #2 ====  
 
==== 10.10.2019 Learning Unity #2 ====  
Line 87: Line 89:
 
* Prefab Variants
 
* Prefab Variants
 
* GUI
 
* GUI
 +
 +
[https://www.humblebundle.com/software/unity-2019-bundle?hmb_source=navbar&hmb_medium=product_tile&hmb_campaign=tile_index_4 Unity on Humble bundle!]
 +
 +
Automatic  ''Build and Run'' process requires several permissions from your device:
 +
 +
# Enabled ''Developer mode''
 +
# Enabled ''USB debugging''
 +
# Enabled ''Install via USB''
 +
 +
[https://www.google.com/search?q=android+enable+developer+options&oq=android+enable+developer+options&aqs=chrome..69i64j0l4j69i60.4367j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 How to unlock developer options on Android]
 +
 +
[https://docs.unity3d.com/Manual/MobileInput.html Mobile device input]
 +
 +
[https://docs.unity3d.com/Manual/UIBasicLayout.html UI Layout]
  
 
==== 17.10.2019 Learning Unity #3 ====  
 
==== 17.10.2019 Learning Unity #3 ====  

Revision as of 00:40, 10 October 2019

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Adam Riečický

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX


Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

 • 25.09. Introduction+ Motivation lecture
 • 18.12. Final Exam (obligatory) MXII.

Labs

Deadline 13.10.2019 Fill out project specification template and submit to riecicky@fmph.uniba.sk.

26.09.2019 Introduction

Introductory Slides

Excursion to *FTLab*.

3.10.2019 Learning Unity #1

 • Overview of Unity3D interface
 • Assets
 • Introduction to scripting in C#

Asset package for Labs

10.10.2019 Learning Unity #2

 • Building for Android
 • Animations
 • Prefab Variants
 • GUI

Unity on Humble bundle!

Automatic Build and Run process requires several permissions from your device:

 1. Enabled Developer mode
 2. Enabled USB debugging
 3. Enabled Install via USB

How to unlock developer options on Android

Mobile device input

UI Layout

17.10.2019 Learning Unity #3