Line 20: Line 20:
 
For those who are creating their projects for Oculus Rift please test your equipment/projects with Oculus next week 10.12. in FTLAB 11:30- 12:50<BR />
 
For those who are creating their projects for Oculus Rift please test your equipment/projects with Oculus next week 10.12. in FTLAB 11:30- 12:50<BR />
 
Send me Final Presentation+Video+Application+ Source code to email zhaladova@gmail.com before the final presentation (until 18.12. 11:30)<BR />
 
Send me Final Presentation+Video+Application+ Source code to email zhaladova@gmail.com before the final presentation (until 18.12. 11:30)<BR />
KUNOVSKA, SLAMA, HUDAK, KOVAC, TRUBAC: Send me an email with your half semester presentation to zhaladova(AT)gmail.com. <BR />
+
KUNOVSKA, SLAMA, HUDAK, TRUBAC: Send me an email with your half semester presentation to zhaladova(AT)gmail.com. <BR />
 
Send me 5 euros/person for the VR Arena visit IBAN: SK17 7500 0000 0004 1184 6123
 
Send me 5 euros/person for the VR Arena visit IBAN: SK17 7500 0000 0004 1184 6123
 
;LABS: 40 points: 2 (Project proposal) + 10 (Half semester presentation)+ 28 (Full project). You need at least 50% from all stages (1+5+14).
 
;LABS: 40 points: 2 (Project proposal) + 10 (Half semester presentation)+ 28 (Full project). You need at least 50% from all stages (1+5+14).

Revision as of 14:10, 6 December 2018

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Zuzana Berger Haladová

Organizácia výučby

INFO

There will be the (obligatory) final exam on 10.12.2018 13:10 at MX
For those who are creating their projects for Oculus Rift please test your equipment/projects with Oculus next week 10.12. in FTLAB 11:30- 12:50
Send me Final Presentation+Video+Application+ Source code to email zhaladova@gmail.com before the final presentation (until 18.12. 11:30)
KUNOVSKA, SLAMA, HUDAK, TRUBAC: Send me an email with your half semester presentation to zhaladova(AT)gmail.com.
Send me 5 euros/person for the VR Arena visit IBAN: SK17 7500 0000 0004 1184 6123

LABS
40 points: 2 (Project proposal) + 10 (Half semester presentation)+ 28 (Full project). You need at least 50% from all stages (1+5+14).
Points

Lecture program:

 • 25.09. Introduction+ Motivation lecture
 • 1.10. History of Virtual Reality lecture
 • 8.10. Excursion to VR Arena
 • 15.10. Hardware I.
 • 22.10. Hardware II. lecture
 • 29.10. Holiday- Watch the first 60 minutes of the lecture on interfaces video
 • 5.11. Authoring in VR and AR by Andrej Ferko pdf
 • 12.11. Tracking lecture
 • 19.10. MiniErasmus week History of AR lecture
 • 26.11. Visual Coherence slidy
 • 3.12. Modelling, Visualization slides.
 • 10.12. Final Exam (obligatory)
 • 18.12. Final presentation of the projects (obligatory)

Labs program:

 • 24.09. Introduction
 • 1.10. FTLAB (Next to the library at pavilion of Informatics) excursion.
 • 8.10. Excursion to VR Arena
 • 15.10. Unity Tutorial
 • 22.10. Unity + VUFORIA
 • 29.10. Holiday
 • 5.11. Excursion to Hologram Lab 14:00
 • 12.11. Unity + VUFORIA II. video, Example of Half semester presentations presentation
 • 19.10. MiniErasmus week Half Semester Presentations (obligatory)
 • 26.11. Hololens
 • 3.12. Change! Consultations in M153 from 13:10
 • 10.12. Change! Consultations in FTLAB 11:30- 12:50
 • 18.12. Final presentation of the projects (obligatory) Example of presentation slides

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX