(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 116: Line 116:
 
* 03.10. - vyplnený [https://docs.google.com/document/d/16TygiTsh-ZQnSaSehH4WWMnPDWqaIbDcumzeStNqDHQ/edit?usp=sharing dokument] so špecifikáciou projektu (vo dvojiciach)  
 
* 03.10. - vyplnený [https://docs.google.com/document/d/16TygiTsh-ZQnSaSehH4WWMnPDWqaIbDcumzeStNqDHQ/edit?usp=sharing dokument] so špecifikáciou projektu (vo dvojiciach)  
 
* 07.11. - demo verzia projektu, základné mechaniky "vertical slice"
 
* 07.11. - demo verzia projektu, základné mechaniky "vertical slice"
* 05.12. - odovzdanie finálnej verzie projektu
+
* 16.01. - odovzdanie finálnej verzie projektu v skúškovom období
 +
 
 +
Po dohode s prednášajúcou je deadline na záverečné odovzdanie vašich projektov 16.01.2022 (nedeľa). V nasledujúcom týždni 17-21.1.2022 každá skupina odprezentuje svoj projekt v niektorom zo 45-minutových termínov. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vKdEd0d0oV7IDQckwZOiuJJzZ4qAN8plibFaK0t7kgk/edit?usp=sharing. Poprosím každú skupinu, aby okomentovala v tabuľke bunku s označením S1-S9, podľa toho, o aký termín má záujem. Na termín si pripravte prezentáciu, v ktorej popíšete hlavné funkcie projektu, priebeh vývoja, použité technológie, prekonané prekážky atď. na približne 15 minút, nezabudnite na obrázky. Následne nám projekt predvediete a ešte ostane priestor na naše otázky. Finálne hodnotenie projektu tvorí 60% hodnotenia z cvičení tohto predmetu (6 bodov). Pre bonusové dva body nahrajte do 09.12.2021 (týžden pred deadlinom) do nového channelu Project Videos na MSTeams aspoň dvojminutové prezentačné video k projektu, niečo ako trailer/upútavku. Vo videu môžete predviesť použitie, popísať priebeh vývoja atď. Zároveň okomentujte aspoň 2 ďalšie videá vašich spolužiakov, kde sa ich napr. spýtate na implementáciu. Cieľom je, aby sa aspoň formou krátkeho videa mali šancu vaši spolužiaci dozvedieť o vašom projekte, keďže prezenčná VR/AR party s vašimi projektami nám v aktuálnej situácii nevyšla.
  
 
=== 23.09. - 1. Týždeň ===
 
=== 23.09. - 1. Týždeň ===
* Prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/Ed02au3GrZlEjLvyQUChdGkBzEaIt9PtQpn7cOYVSjxTdg?e=57DEmu
+
* prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/Ed02au3GrZlEjLvyQUChdGkBzEaIt9PtQpn7cOYVSjxTdg?e=57DEmu
* Úvod, prehľad termínov a náplne cvičení, dokument s návrhom projektu, ukážka existujúceho VR projektu s použitím Google Cardboard XR Plugin pre Unity 2020.3.18.
+
* úvod, prehľad termínov a náplne cvičení, dokument s návrhom projektu, ukážka existujúceho VR projektu s použitím Google Cardboard XR Plugin pre Unity 2020.3.18
  
 
=== 30.09. - 2. Týždeň ===
 
=== 30.09. - 2. Týždeň ===
* Prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/EVHiz6sy84BMq7bOhyGXVKwBMaeRL3xAkmCTvjNDI-L63A?e=D7fgqU
+
* prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/EVHiz6sy84BMq7bOhyGXVKwBMaeRL3xAkmCTvjNDI-L63A?e=D7fgqU
* Prehľad používateľského rozhrania Unity, základne skripty v C#, ukážka a vytvorenie AR projektu s pluginom Vuforia, prehľad tém projektov z minulých rokov.
+
* prehľad používateľského rozhrania Unity, základne skripty v C#, ukážka a vytvorenie AR projektu s pluginom Vuforia, prehľad tém projektov z minulých rokov
  
 
=== 07.10. - 3. Týždeň ===
 
=== 07.10. - 3. Týždeň ===
* Pokračovanie AR Forest aplikácie s použitím VuforiaAR z minulého týždňa.
+
* pokračovanie AR Forest aplikácie s použitím VuforiaAR z minulého týždňa
* C# skripty s Update/Start metódami, ray casting, fyzika v Unity, prefaby original vs. variant s dedičnosťou.
+
* C# skripty s Update/Start metódami, ray casting, fyzika v Unity, prefaby original vs. variant s dedičnosťou  
* Hotové cvičenie: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ESWXxfKMn5xGmz-gicqOZi4B3SVr9Rw613dK_EXOQ-Ol4w?e=l3hdjd
+
* hotové cvičenie: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ESWXxfKMn5xGmz-gicqOZi4B3SVr9Rw613dK_EXOQ-Ol4w?e=l3hdjd
  
 
=== 14.10. - 4. Týždeň ===
 
=== 14.10. - 4. Týždeň ===
* Exkurzia FT Lab (dole pri knižnici), vyskúšanie Oculus Rift, Oculus Rift S, CardboardVR, LG 3D TV a Hololens
+
* exkurzia FT Lab (dole pri knižnici), vyskúšanie Oculus Rift, Oculus Rift S, CardboardVR, LG 3D TV a Hololens
* Prehliadka a úprava VR projektu v Unity -  [https://www.youtube.com/watch?v=RkGHadlkjZQ VR Escape Room]  
+
* prehliadka a úprava VR projektu v Unity -  [https://www.youtube.com/watch?v=RkGHadlkjZQ VR Escape Room]  
 
* BONUS NA DOMA: Aby ste nevypadli z tvorby v Unity, samostatne vypracujte projekt https://learn.unity.com/project/roll-a-ball. Ten síce nemá nič s AR ani VR, no pomôže Vám lepšie sa zorientovať v Unity. Kto mi do nedele 17.10.2021 pošle svoju implementáciou s podpisom autora (dorobte ľubovoľnú vlastnú feature - buďte kreatívni!ľ), môže získať bonus 0.5 bodu.  
 
* BONUS NA DOMA: Aby ste nevypadli z tvorby v Unity, samostatne vypracujte projekt https://learn.unity.com/project/roll-a-ball. Ten síce nemá nič s AR ani VR, no pomôže Vám lepšie sa zorientovať v Unity. Kto mi do nedele 17.10.2021 pošle svoju implementáciou s podpisom autora (dorobte ľubovoľnú vlastnú feature - buďte kreatívni!ľ), môže získať bonus 0.5 bodu.  
  
 
=== 21.10. - 5. Týždeň a 28.10. - 6. Týždeň ===
 
=== 21.10. - 5. Týždeň a 28.10. - 6. Týždeň ===
* Vytvorenie VR projektu s použitím Cardboard XR Plugin od základu.
+
* vytvorenie VR projektu s použitím Cardboard XR Plugin od základu
* Použitie ďalších nástrojov v editore Unity: layers, tags, virtuálne kamery.
+
* použitie ďalších nástrojov v editore Unity: layers, tags, virtuálne kamery  
* Prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ES7-_cmbVpFNgp0lf9tLmMEBNcfcRZeG9PrpuDRd2pqS3w?e=0Lh4br
+
* prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ES7-_cmbVpFNgp0lf9tLmMEBNcfcRZeG9PrpuDRd2pqS3w?e=0Lh4br
  
 
=== 04.11. - 7. Týždeň ===
 
=== 04.11. - 7. Týždeň ===
* Demo Projektov
+
* demo projektov
  
 
=== 11.11. - 8. Týždeň ===
 
=== 11.11. - 8. Týždeň ===
 
* GUI elementy v Unity, manažment scén a levelov
 
* GUI elementy v Unity, manažment scén a levelov
* Prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ESH1i_EQoz9OszrLjSk6Zt0BDqae8k36bXrBUulaDjKCHQ?e=edP2MN
+
* prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ESH1i_EQoz9OszrLjSk6Zt0BDqae8k36bXrBUulaDjKCHQ?e=edP2MN
  
 
=== 18.11. - 9. Týždeň ===
 
=== 18.11. - 9. Týždeň ===
* Nahradenie virtuálnej kamery AR kamerou v Puzzle Kit projekte, ground plane  
+
* nahradenie virtuálnej kamery AR kamerou v Puzzle Kit projekte, ground plane  
* Animácie, particle efekty (oheň, voda...), oneskorené vykonávanie cez Invoke, coroutines v Unity
+
* animácie, particle efekty (oheň, voda...), oneskorené vykonávanie cez Invoke, coroutines v Unity
* Prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ETjIUCPvCOpMpAWPAe-CekgBZokVjRwJiCtwV69oqX7x6g?e=pyb20J
+
* prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ETjIUCPvCOpMpAWPAe-CekgBZokVjRwJiCtwV69oqX7x6g?e=pyb20J
  
 
=== 25.11. - 10. Týždeň a 02.12. - 11. Týždeň ===
 
=== 25.11. - 10. Týždeň a 02.12. - 11. Týždeň ===
* inteligentné systémy, reinforcement learning v Unity
+
* inteligentné systémy, reinforcement learning v Unity, ML agenti vo VR  
* ML agenti vo VR  
+
* prezentácia na 10. týždeň: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ERbgMk8MnCZDkhElkYK2boAB8x0YUYEcsRAg0LugNItFEQ?e=juGmOL
 +
* prezentácia na 11. týždeň: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/EXOM7ZVudxFBuIGoMm7Ll2wBeztzUpOiiTTbKtm5rc1f6w?e=b8zYgs
 +
 
 +
=== 09.12. - 12. Týždeň ===
 +
* vytvorenie minihry s natrénovaným, inteligentným oponentom
 +
* delegáty funkcii, prefab varianty, export a import vlastných .unitypackage, ďaľšie GUI elementy
 +
* prezentácia: https://liveuniba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gajdosech2_uniba_sk/ETlQDiDFOpZHttZvxTLv2_kBPE-03uGgk0nhRWuYMIG8QQ?e=cnkPVD
  
=== 25.11. - 12. Týždeň a 02.12. - 13. Týždeň ===
+
=== 16.12. - 13. Týždeň ===
* prezentácie projektov, konzultácie
+
* konzultácie k projektom, záver a motivácia
  
 
<!---
 
<!---

Latest revision as of 11:25, 16 December 2021

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Martin Madaras
Cvičiaci
Lukáš Gajdošech

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.


Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX

Zdroje

Kniha Spatial AR Bimber-Raskar

Organizácia výučby

Lectures

Lecture program:

 • 21.09. Introduction (Zuzana Berger Haladova, Martin Madaras) and invited lecture by Andrej Vidak
 • 28.09. History of AR slidy
 • 5.10. Hardware slidy
 • 12.10. Ivan Polasek: Kolaborativny vyvoj vo VR a softverova vizualizacia v AR/VR
 • 19.10. Hardware II slidy
 • 26.10 Tracking slidy
 • 2.11. Holiday? (Interaction) watch video part3 pre zaujimavost pozrite aj part2, part1
 • 9.11. Tracking II, Visual Coherence slidy
 • 16.11. Augmented reality slides
 • 23.11. Visualisation, Deep Nets for VR/AR slides
 • 30.11. Martin Madaras
 • 7.12. Martin Madaras
 • 14.12. Final Exam


Labs

Tabuľka s hodnotením

Termíny

 • 03.10. - vyplnený dokument so špecifikáciou projektu (vo dvojiciach)
 • 07.11. - demo verzia projektu, základné mechaniky "vertical slice"
 • 16.01. - odovzdanie finálnej verzie projektu v skúškovom období

Po dohode s prednášajúcou je deadline na záverečné odovzdanie vašich projektov 16.01.2022 (nedeľa). V nasledujúcom týždni 17-21.1.2022 každá skupina odprezentuje svoj projekt v niektorom zo 45-minutových termínov. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vKdEd0d0oV7IDQckwZOiuJJzZ4qAN8plibFaK0t7kgk/edit?usp=sharing. Poprosím každú skupinu, aby okomentovala v tabuľke bunku s označením S1-S9, podľa toho, o aký termín má záujem. Na termín si pripravte prezentáciu, v ktorej popíšete hlavné funkcie projektu, priebeh vývoja, použité technológie, prekonané prekážky atď. na približne 15 minút, nezabudnite na obrázky. Následne nám projekt predvediete a ešte ostane priestor na naše otázky. Finálne hodnotenie projektu tvorí 60% hodnotenia z cvičení tohto predmetu (6 bodov). Pre bonusové dva body nahrajte do 09.12.2021 (týžden pred deadlinom) do nového channelu Project Videos na MSTeams aspoň dvojminutové prezentačné video k projektu, niečo ako trailer/upútavku. Vo videu môžete predviesť použitie, popísať priebeh vývoja atď. Zároveň okomentujte aspoň 2 ďalšie videá vašich spolužiakov, kde sa ich napr. spýtate na implementáciu. Cieľom je, aby sa aspoň formou krátkeho videa mali šancu vaši spolužiaci dozvedieť o vašom projekte, keďže prezenčná VR/AR party s vašimi projektami nám v aktuálnej situácii nevyšla.

23.09. - 1. Týždeň

30.09. - 2. Týždeň

07.10. - 3. Týždeň

14.10. - 4. Týždeň

 • exkurzia FT Lab (dole pri knižnici), vyskúšanie Oculus Rift, Oculus Rift S, CardboardVR, LG 3D TV a Hololens
 • prehliadka a úprava VR projektu v Unity - VR Escape Room
 • BONUS NA DOMA: Aby ste nevypadli z tvorby v Unity, samostatne vypracujte projekt https://learn.unity.com/project/roll-a-ball. Ten síce nemá nič s AR ani VR, no pomôže Vám lepšie sa zorientovať v Unity. Kto mi do nedele 17.10.2021 pošle svoju implementáciou s podpisom autora (dorobte ľubovoľnú vlastnú feature - buďte kreatívni!ľ), môže získať bonus 0.5 bodu.

21.10. - 5. Týždeň a 28.10. - 6. Týždeň

04.11. - 7. Týždeň

 • demo projektov

11.11. - 8. Týždeň

18.11. - 9. Týždeň

25.11. - 10. Týždeň a 02.12. - 11. Týždeň

09.12. - 12. Týždeň

16.12. - 13. Týždeň

 • konzultácie k projektom, záver a motivácia