(12 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 17: Line 17:
 
== Organizácia výučby ==
 
== Organizácia výučby ==
 
;INFO:  
 
;INFO:  
Lecture on 26.11. is starting at 12:20 at F1-248.
+
Send me Final Presentation+Video+Application+ Source code to email zhaladova@gmail.com before the final presentation (until 17.12. 11:30)<BR />
Send me an email with your half semester presentation to zhaladova(AT)gmail.com. Send me 5 euros/person for the VR Arena visit IBAN: SK17 7500 0000 0004 1184 6123
+
HUDAK: Send me an email with your half semester presentation to zhaladova(AT)gmail.com. <BR />
 +
Send me 5 euros/person for the VR Arena visit IBAN: SK17 7500 0000 0004 1184 6123
 
;LABS: 40 points: 2 (Project proposal) + 10 (Half semester presentation)+ 28 (Full project). You need at least 50% from all stages (1+5+14).
 
;LABS: 40 points: 2 (Project proposal) + 10 (Half semester presentation)+ 28 (Full project). You need at least 50% from all stages (1+5+14).
 
; [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-dr89LxZQ4KIKFPEqdcMXpbndgdmgbad3pS-vB2CaaQ/edit?usp=sharing Points]
 
; [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-dr89LxZQ4KIKFPEqdcMXpbndgdmgbad3pS-vB2CaaQ/edit?usp=sharing Points]
Line 29: Line 30:
 
* 22.10. Hardware II. [https://docs.google.com/presentation/d/1l8ameMoaOGjkBTdCYR3ZY8ISnYA4oV_jGHaGa0iQa_E/edit?usp=sharing lecture]
 
* 22.10. Hardware II. [https://docs.google.com/presentation/d/1l8ameMoaOGjkBTdCYR3ZY8ISnYA4oV_jGHaGa0iQa_E/edit?usp=sharing lecture]
 
*29.10. Holiday- Watch the first 60 minutes of the lecture on interfaces [https://www.youtube.com/watch?v=Fq0Zw2l-GqU&t=7s video]
 
*29.10. Holiday- Watch the first 60 minutes of the lecture on interfaces [https://www.youtube.com/watch?v=Fq0Zw2l-GqU&t=7s video]
* 5.11.  Authoring in VR and AR by Andrej Ferko
+
* 5.11.  Authoring in VR and AR by Andrej Ferko [https://drive.google.com/file/d/0B_yaS3G2G2gEaTNQRHpGNlFTdXZsVnFjT3h1eFFPRzRpQzNN/view?usp=sharing pdf]
 
*12.11. Tracking [https://docs.google.com/presentation/d/1WyBXyOrjcpiiuFeZwpFLILLAbtYxEvOjNh5WTdWcDL0/edit?usp=sharing lecture]
 
*12.11. Tracking [https://docs.google.com/presentation/d/1WyBXyOrjcpiiuFeZwpFLILLAbtYxEvOjNh5WTdWcDL0/edit?usp=sharing lecture]
 
* 19.10. MiniErasmus week History of AR [https://docs.google.com/presentation/d/1jiIm5XXLb7OnKJ5Dk8WzNmNVh5wEq5C3rFBWBS6fAvM/edit?usp=sharing lecture]
 
* 19.10. MiniErasmus week History of AR [https://docs.google.com/presentation/d/1jiIm5XXLb7OnKJ5Dk8WzNmNVh5wEq5C3rFBWBS6fAvM/edit?usp=sharing lecture]
 
* 26.11. Visual Coherence [https://docs.google.com/presentation/d/1VW5Xckgh_q7wDQ0lV94libop16iD-oXlG03YmyOlM1o/edit?usp=sharing slidy]
 
* 26.11. Visual Coherence [https://docs.google.com/presentation/d/1VW5Xckgh_q7wDQ0lV94libop16iD-oXlG03YmyOlM1o/edit?usp=sharing slidy]
* 3.12. Modelling, Visualization...lecture start at 11:30 in F1-248 (LAB room).
+
* 3.12. Modelling, Visualization [https://docs.google.com/presentation/d/1d1teSieIs7DEXtygVUpkuVQpedSECYfpyCNXGcsJQuI/edit?usp=sharing slides].
* 10.12. Final Exam (obligatory)
+
* 10.12. Final Exam (obligatory) MX
*18.12. Final presentation of the projects (obligatory)
+
*17.12. Final presentation of the projects (obligatory) F1-248. Create PDF of your presentation.
  
 
Labs program:
 
Labs program:
Line 49: Line 50:
 
* 26.11. Hololens
 
* 26.11. Hololens
 
* 3.12.  Change! Consultations in M153 from 13:10
 
* 3.12.  Change! Consultations in M153 from 13:10
*10.12. Change! Consultations in M153
+
*10.12. Change! Consultations in FTLAB 11:30- 12:50
*18.12. Final presentation of the projects  (obligatory)
+
*17.12. Final presentation of the projects  (obligatory) Example of presentation [https://docs.google.com/presentation/d/1gz8RP3EjBQ4dNnwKKbzQ7hqxOQrU8Yb9k5xBXZ6FZLg/edit?usp=sharing slides] F1-248. Create PDF of your presentation.
  
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==

Latest revision as of 14:20, 13 December 2018

Virtuálna a Rozšírená realita 2-AIN-223/15


Toto je stránka k predmetu Virtuálna a rozšírená realita Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Zuzana Berger Haladová
Cvičiaci
Zuzana Berger Haladová

Organizácia výučby

INFO

Send me Final Presentation+Video+Application+ Source code to email zhaladova@gmail.com before the final presentation (until 17.12. 11:30)
HUDAK: Send me an email with your half semester presentation to zhaladova(AT)gmail.com.
Send me 5 euros/person for the VR Arena visit IBAN: SK17 7500 0000 0004 1184 6123

LABS
40 points: 2 (Project proposal) + 10 (Half semester presentation)+ 28 (Full project). You need at least 50% from all stages (1+5+14).
Points

Lecture program:

 • 25.09. Introduction+ Motivation lecture
 • 1.10. History of Virtual Reality lecture
 • 8.10. Excursion to VR Arena
 • 15.10. Hardware I.
 • 22.10. Hardware II. lecture
 • 29.10. Holiday- Watch the first 60 minutes of the lecture on interfaces video
 • 5.11. Authoring in VR and AR by Andrej Ferko pdf
 • 12.11. Tracking lecture
 • 19.10. MiniErasmus week History of AR lecture
 • 26.11. Visual Coherence slidy
 • 3.12. Modelling, Visualization slides.
 • 10.12. Final Exam (obligatory) MX
 • 17.12. Final presentation of the projects (obligatory) F1-248. Create PDF of your presentation.

Labs program:

 • 24.09. Introduction
 • 1.10. FTLAB (Next to the library at pavilion of Informatics) excursion.
 • 8.10. Excursion to VR Arena
 • 15.10. Unity Tutorial
 • 22.10. Unity + VUFORIA
 • 29.10. Holiday
 • 5.11. Excursion to Hologram Lab 14:00
 • 12.11. Unity + VUFORIA II. video, Example of Half semester presentations presentation
 • 19.10. MiniErasmus week Half Semester Presentations (obligatory)
 • 26.11. Hololens
 • 3.12. Change! Consultations in M153 from 13:10
 • 10.12. Change! Consultations in FTLAB 11:30- 12:50
 • 17.12. Final presentation of the projects (obligatory) Example of presentation slides F1-248. Create PDF of your presentation.

Hodnotenie a podmienky absolvovania

40/60 projekt/prednášky z oboch treba získať min 50% Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX