Specification and Verification of Programs 1-AIN-470

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Specification and Verification of Programs (1-AIN-470)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-AIN-470-svp/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-470 (fakultná služba)
Vyučujúci: Ing. Ján Komara
E-mail: komara@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~komara/

Popis predmetu:

Formal system of first-order arithmetics (Peano arithmetics) used for specification, implementation and verification of programs. Problems solved in exercises using specification-verification system CL.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v in Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne