Line 12: Line 12:
 
   | email = komara[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = komara[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~komara/
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~komara/
   | description = Formal system of first-order arithmetics (Peano arithmetics) used for specification, implementation and verification of programs. Problems solved in exercises using specification-verification system CL.
+
   | description = Formálny systém prvorádovej aritmetiky (Peanova aritmetika) sa používa na špecifikáciu, implementáciu a verifikáciu programov. Problémy sa riešia na cvičeniach v špecifikačno-verifikačnom systéme CL.
 
   | offered_in = Povinne-voliteľný v in [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinne-voliteľný v in [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 21:34, 20 August 2008

Špecifikácia a verifikácia programov 1-AIN-470

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Špecifikácia a verifikácia programov (1-AIN-470)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-AIN-470-svp/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-470 (fakultná služba)
Vyučujúci: Ing. Ján Komara
E-mail: komara@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~komara/

Popis predmetu:

Formálny systém prvorádovej aritmetiky (Peanova aritmetika) sa používa na špecifikáciu, implementáciu a verifikáciu programov. Problémy sa riešia na cvičeniach v špecifikačno-verifikačnom systéme CL.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v in Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne