(New page: {{Course | name = Specification and Verification of Programs | code = 1-AIN-470 | prerequisites = none | semester = Summer | year = 2 | credits = 6 | form = C - course (4) ...)
 
Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
 
   | name = Specification and Verification of Programs
 
   | name = Specification and Verification of Programs
 
   | code = 1-AIN-470
 
   | code = 1-AIN-470
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Summer
+
   | semester = Letný
 
   | year = 2
 
   | year = 2
 
   | credits = 6
 
   | credits = 6
   | form = C - course (4)
+
   | form = K - kurz (4)
 
   | evaluation = 60/40
 
   | evaluation = 60/40
 
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-AIN-470-svp/
 
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-AIN-470-svp/
Line 13: Line 13:
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~komara/
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~komara/
 
   | description = Formal system of first-order arithmetics (Peano arithmetics) used for specification, implementation and verification of programs. Problems solved in exercises using specification-verification system CL.
 
   | description = Formal system of first-order arithmetics (Peano arithmetics) used for specification, implementation and verification of programs. Problems solved in exercises using specification-verification system CL.
   | offered_in = Obligatory-optional in [[Bachelor program in Applied Informatics]]
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v in [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
   | recommendations = none
+
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 18:34, 20 August 2008

Specification and Verification of Programs 1-AIN-470

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Specification and Verification of Programs (1-AIN-470)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-AIN-470-svp/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-470 (fakultná služba)
Vyučujúci: Ing. Ján Komara
E-mail: komara@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~komara/

Popis predmetu:

Formal system of first-order arithmetics (Peano arithmetics) used for specification, implementation and verification of programs. Problems solved in exercises using specification-verification system CL.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v in Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne