(New page: {{Course | name = Specification and Verification of Programs | code = 1-AIN-470 | prerequisites = none | semester = Summer | year = 2 | credits = 6 | form = C - course (4) ...)
 
 
(11 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
   | name = Specification and Verification of Programs
+
   | name = Špecifikácia a verifikácia programov
 
   | code = 1-AIN-470
 
   | code = 1-AIN-470
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = 1-AIN-505 alebo 1-INF-465 (doporučené)
   | semester = Summer
+
   | semester = Letný
 
   | year = 2
 
   | year = 2
 
   | credits = 6
 
   | credits = 6
   | form = C - course (4)
+
   | form = P - prednáška (2), C - cvičenie (2)  
 
   | evaluation = 60/40
 
   | evaluation = 60/40
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-AIN-470-svp/
+
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-AIN-470-svp/?lang=sk
   | teacher = [[Jan Komara|Ing. Ján Komara]]
+
   | teacher = [[Jan Komara|Ing. Ján Komara, PhD.]]
  | email = komara[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | description = Formálny systém prvorádovej aritmetiky (Peanova aritmetika) sa používa na špecifikáciu a verifikáciu programov. Problémy sa riešia na cvičeniach v špecifikačno-verifikačnom systéme CL.  
  | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~komara/
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
   | description = Formal system of first-order arithmetics (Peano arithmetics) used for specification, implementation and verification of programs. Problems solved in exercises using specification-verification system CL.
+
   | recommendations = žiadne
   | offered_in = Obligatory-optional in [[Bachelor program in Applied Informatics]]
+
   | recommendations = none
+
 
}}
 
}}

Latest revision as of 15:36, 22 September 2017

Špecifikácia a verifikácia programov 1-AIN-470

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Špecifikácia a verifikácia programov (1-AIN-470)
Prerekvizity: 1-AIN-505 alebo 1-INF-465 (doporučené)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-AIN-470-svp/?lang=sk
Informačný list: Informačný list 1-AIN-470 (fakultná služba)
Vyučujúci: Ing. Ján Komara, PhD.

Popis predmetu:

Formálny systém prvorádovej aritmetiky (Peanova aritmetika) sa používa na špecifikáciu a verifikáciu programov. Problémy sa riešia na cvičeniach v špecifikačno-verifikačnom systéme CL.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne