(Revízia 16807 používateľa Haladova (diskusia) bola vrátená)
Line 1: Line 1:
 
{{CourseHeader
 
{{CourseHeader
 
     | code = 2-AIN-204  
 
     | code = 2-AIN-204  
     | title = Pattern Recognition
+
     | title = Rozpoznávanie obrazcov
 
     | otherprograms =  <!-- Kódy ďalších študijných programov, v ktorých sa predmet vyskytuje -->
 
     | otherprograms =  <!-- Kódy ďalších študijných programov, v ktorých sa predmet vyskytuje -->
 
}}
 
}}
 
__NOTOC__ <!-- __TOC__ zobrazí automaticky generovaný obsah, môžete ho posunúť na vhodnejšie miesto  -->
 
__NOTOC__ <!-- __TOC__ zobrazí automaticky generovaný obsah, môžete ho posunúť na vhodnejšie miesto  -->
  
{{Infolist|2-AIN-204|Course Information sheet  >}}
+
Toto je stránka k predmetu Rozpoznávanie obrazcov {{Infolist|2-AIN-204|Informačný list predmetu >}}
  
== People ==
+
== Ľudia podieľajúci sa na výučbe ==
 +
 
 +
;Prednášajúci
 
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Milan_Ftacnik/sk Milan Ftáčnik]]
 
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Milan_Ftacnik/sk Milan Ftáčnik]]
 +
;Cvičiaci
 
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Zuzana_Haladova/sk Zuzana Berger Haladová]]
 
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Zuzana_Haladova/sk Zuzana Berger Haladová]]
  
== Contacts ==
+
== Kontakty ==
 +
 
 +
;Oficiálna stránka kurzu
 +
:<code>[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Rozpoznavanie_obrazcov/sk https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Rozpoznavanie_obrazcov/sk]</code>
 
:<code>zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk</code>
 
:<code>zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk</code>
  
[https://dai.fmph.uniba.sk/w?title=Course:Rozpoznavanie_obrazcov/sk More info is available only in Slovak]
+
 
 +
== Organizácia výučby ==
 +
 
 +
;Prednášky
 +
 
 +
 
 +
;Cvičenia
 +
 
 +
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
 +
<!--
 +
{| class="table-responsive alternative"
 +
|+Bodovanie cvičení
 +
!Meno
 +
!Body
 +
|-
 +
|Jozko
 +
|0
 +
|}
 +
-->
 +
 
 +
<!--
 +
Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.
 +
 
 +
{| class="table-responsive alternative"
 +
|+Hodnotenie
 +
!Bodový zisk
 +
!Známka
 +
|-
 +
|&lang;90, 100&rang;
 +
|A
 +
|-
 +
|&lang;80, 90)
 +
|B
 +
|-
 +
|&lang;70, 80)
 +
|C
 +
|-
 +
|&lang;60, 70)
 +
|D
 +
|-
 +
|&lang;50, 60)
 +
|E
 +
|-
 +
|&lang;0, 50)
 +
|FX
 +
|}
 +
-->

Revision as of 12:58, 22 January 2018

Rozpoznávanie obrazcov 2-AIN-204


Toto je stránka k predmetu Rozpoznávanie obrazcov Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Milan Ftáčnik]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Rozpoznavanie_obrazcov/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk


Organizácia výučby

Prednášky


Cvičenia

Hodnotenie a podmienky absolvovania