Line 1: Line 1:
 
{{CourseHeader
 
{{CourseHeader
 
     | code = 2-AIN-204  
 
     | code = 2-AIN-204  
     | title = Rozpoznávanie obrazcov
+
     | title = Pattern Recognition
 
     | otherprograms =  <!-- Kódy ďalších študijných programov, v ktorých sa predmet vyskytuje -->
 
     | otherprograms =  <!-- Kódy ďalších študijných programov, v ktorých sa predmet vyskytuje -->
 
}}
 
}}
 
__NOTOC__ <!-- __TOC__ zobrazí automaticky generovaný obsah, môžete ho posunúť na vhodnejšie miesto  -->
 
__NOTOC__ <!-- __TOC__ zobrazí automaticky generovaný obsah, môžete ho posunúť na vhodnejšie miesto  -->
  
Toto je stránka k predmetu Rozpoznávanie obrazcov {{Infolist|2-AIN-204|Informačný list predmetu >}}
+
{{Infolist|2-AIN-204|Course Information sheet  >}}
  
== Ľudia podieľajúci sa na výučbe ==
+
== People ==
 
+
;Prednášajúci
+
 
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Milan_Ftacnik/sk Milan Ftáčnik]]
 
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Milan_Ftacnik/sk Milan Ftáčnik]]
;Cvičiaci
 
 
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Zuzana_Haladova/sk Zuzana Berger Haladová]]
 
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Zuzana_Haladova/sk Zuzana Berger Haladová]]
  
== Kontakty ==
+
== Contacts ==
 
+
;Oficiálna stránka kurzu
+
:<code>[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Rozpoznavanie_obrazcov/sk https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Rozpoznavanie_obrazcov/sk]</code>
+
 
:<code>zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk</code>
 
:<code>zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk</code>
  
 
+
[https://dai.fmph.uniba.sk/w?title=Course:Rozpoznavanie_obrazcov/sk More info is available only in Slovak]
== Organizácia výučby ==
+
 
+
;Prednášky
+
 
+
 
+
;Cvičenia
+
 
+
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
+
<!--
+
{| class="table-responsive alternative"
+
|+Bodovanie cvičení
+
!Meno
+
!Body
+
|-
+
|Jozko
+
|0
+
|}
+
-->
+
 
+
<!--
+
Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.
+
 
+
{| class="table-responsive alternative"
+
|+Hodnotenie
+
!Bodový zisk
+
!Známka
+
|-
+
|&lang;90, 100&rang;
+
|A
+
|-
+
|&lang;80, 90)
+
|B
+
|-
+
|&lang;70, 80)
+
|C
+
|-
+
|&lang;60, 70)
+
|D
+
|-
+
|&lang;50, 60)
+
|E
+
|-
+
|&lang;0, 50)
+
|FX
+
|}
+
-->
+

Revision as of 12:56, 22 January 2018

Pattern Recognition 2-AIN-204


Course Information sheet >

People

[Milan Ftáčnik]
[Zuzana Berger Haladová]

Contacts

zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk

More info is available only in Slovak