Projektový seminár (2) 2-AIN-922

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Projektový seminár (2) (2-AIN-922)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-922 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc., doc. RNDr. Pavol Voda, CSc.
E-mail: ftacnik@fmph.uniba.sk, sefranek@ii.fmph.uniba.sk, voda@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~ftacnik/ http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/ http://ii.fmph.uniba.sk/~voda/

Popis predmetu:

Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác. Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent pripravenú prezentáciu svojho pokroku na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2. Hodnotenie zapíše garant alebo spolu garanti na odporúčanie školiteľa.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

< Course:Project Seminar 2
Revision as of 14:35, 12 February 2009 by Petrovic (Talk | contribs) (zmena popisu na základe mailu doc. Ďurikoviča)