školský rok 2013/2014

INFO O PREDMETE

TERMÍN PREDNÁŠKY

 • streda 14:50, F1-108

TERMÍNY CVIČENÍ

 • utorok 8:10, I-H3
 • utorok 9:50, F1-248

PREDNÁŠAJÚCA

CVIČIACE (m153)


PODMIENKY a BODOVANIE

ÚČASŤ

 • povinná účasť aspoň na 7 cvičeniach


BODOVANIE

veľké úlohy (2x7,5 bodov) 20 bodov
malé úlohy (5x2body) 10 bodov
projekt 25 bodov
spolu 50 bodov
minimum potrebné na pustenie ku skúške 30 bodov

BODY

CVIČENIA

ODOVZDÁVANIE PROJEKTOV 16.12.2013, H6 VŠETKY SKUPINY

 • 25.11 - 29.11.
 • 2.12 - 6.12.
  • Práca na projektoch

DOMÁCE ÚLOHY A PROJEKTY

PODVÁDZANIE

 • podanie podnetu na disciplinárne konanie

VEĽKÉ ÚLOHY

 • 20 bodov z celkového hodnotenia
 • 2 domáce úlohy, každá za 10 bodov
  • za každý začatý deň odovzdania po termíne -2 body
 • domáce úlohy sa odovzdávajú mailom
  • DUvidenie@gmail.com
  • subjekt mailu: CV1 DU1 / CV1 DU2
  • odovzdávať sa bude súbor Priezvisko_Meno.zip, ktorý bude obsahovať
   • M file: nazov.m
   • FIG file: nazov.fig
 • Na vypracovanie jednej úlohy budete mať týždeň. Presný dátum odovzdávania bude zadávaný na cvičeniach.

MALÉ ÚLOHY

 • Preklady odovzdávajte do 20.12.2013
 • Preklad a popis odborných termínov z počítačového videnia
  • 1 termín = 1/2 boda
 • Možnosti
 • Pridajte slovíčka, ktoré chcete preložiť sem a počkajte na schválenie
 • Preložené slovíčka posielajte na DUvidenie@gmail.com
  • predmet: Preklad
  • Akceptuje sa iba táto forma odovzdania
  • Preklady posielajte vo Worde alebo Latexu
  • vozrce neposielajte ako obrázky, ale ako text ( na ich vytvorenie môžte použiť napríklad http://www.codecogs.com/ )
 • V prípade nepresných prekladov, ktoré vám oznámime do 24.12.2013 máte možnosť jednej opravy (do 31.12.2013).


PROJEKTY

 • Rozdelenie do skupín
 • 25 bodov z celkového hodnotenia
 • práca v 3-4 členných skupinách
 • zadávanie projektov bude začiatkom októbra
 • ak nebudete mať vybranú skupinu, pridelíme vám ju
 • odovzdávanie projektov bude formou prezentácií na posledných cvičeniach

Prezentácia projektov 16.12.2013 14:00, H6 VŠETKY SKUPINY

 • POVINNÁ ÚČASŤ VŠETKÝCH ČLENOV TÍMU
 • 10 minút (prezentácia 8 + otázky 2)
 • Obsah Prezentácie
  • Cieľ projektu
  • Použitá databáza
  • Prieskum problematiky
  • Návrh riešenia
  • Výsledky
  • Ukážka programu
  • Zhrnutie problémov, prípadné navrhnutie ich riešenia

Bodovanie projektov

 • Body sa udeľujú celkovo za skupinu (počet bodov je 25*počet členov skupiny)
 • Výsledné body budú vrámci skupiny rozdelené podľa toho, kto ako na projekte pracoval (toto rozhodujete sami)
  • Príklad rozdelenia bodov (celá skupina = 80 bodov/4 členovia)
   • 20, 20, 20, 20
   • 30, 30, 10, 10
   • 40, 20, 20, 0