školský rok 2013/2014

INFO O PREDMETE

TERMÍN PREDNÁŠKY

  • štvrtok 14:50, F1-109

TERMÍNY CVIČENÍ

  • pondelok 16:30, H3
  • utorok 18:10, F1-248
  • štvrtok 13:10, F1-248

PREDNÁŠAJÚCA

CVIČIACE


PODMIENKY a BODOVANIE

ÚČASŤ

  • povinná účasť aspoň na 7 cvičeniach


BODOVANIE

2 veľké úlohy po 10 bodov 20 bodov
malé úlohy 5 bodov
projekt 25 bodov
spolu 50 bodov
minimum potrebné na pustenie ku skúške 25 bodov

CVIČENIA