Line 51: Line 51:
  
 
<!--[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Body BODY]-->
 
<!--[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Body BODY]-->
 +
 +
  
 
==CVIČENIA==
 
==CVIČENIA==
 +
* [http://sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/MATLAB_Projekty.pdf PROJEKTY]
 +
 
* 24.09.
 
* 24.09.
 
** Úvodné cvičenia, podmienky
 
** Úvodné cvičenia, podmienky
Line 63: Line 67:
 
** [http://sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/MATLAB3.pdf Predspracovanie obrazu]
 
** [http://sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/MATLAB3.pdf Predspracovanie obrazu]
 
* 21.10.
 
* 21.10.
 +
** [http://sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/MATLAB4.pdf Detekcia hrán, GUI, DU1]
 
* 28.10.
 
* 28.10.
 
* 04.11.
 
* 04.11.

Revision as of 17:12, 21 October 2015

školský rok 2015/2016

POKROČILÉ SPRACOVANIE OBRAZU

TERMÍN PREDNÁŠKY

 • utorok 13:10, M-XI

TERMÍNY CVIČENÍ

 • streda 14:50, F1-248
 • Štvrtok 13:10, F1-248 (dočasné pre 1.10 a 8.10)

PREDNÁŠKY / CVIČENIA


PODMIENKY a BODOVANIE

ÚČASŤ

 • povinná účasť aspoň na 6 cvičeniach
 • účasť na cvičeniach 1.10 a 8.10 je dobrovoľná

BODOVANIE

veľké úlohy (2x7,5 boda) 15 bodov
malé úlohy (5x2body) 10 bodov
projekt 25 bodov
spolu 50 bodov
minimum potrebné na pustenie ku skúške 30 bodov
 • Priebežné bodové hodnotenie bude zadávané do AISCVIČENIA


DOMÁCE ÚLOHY A PROJEKTY

PODVÁDZANIE

 • podanie podnetu na disciplinárne konanie

VEĽKÉ ÚLOHY

 • 15 bodov z celkového hodnotenia
 • 2 domáce úlohy, každá za 7,5 boda
 • Na vypracovanie jednej úlohy budete mať týždeň. Presný dátum odovzdávania bude zadávaný na cvičeniach.
  • za každý začatý deň odovzdania po termíne -2 body
 • domáce úlohy sa odovzdávajú mailom
  • DUvidenie@gmail.com
  • subjekt mailu: CV1 DU1 / CV1 DU2
  • odovzdávať sa bude súbor Priezvisko_Meno.zip, ktorý bude obsahovať
   • M file: nazov.m
   • FIG file: nazov.fig


MALÉ ÚLOHY

 • 10 bodov z celkového hodnotenia
 • 5 úloh, každá za 2 body
 • zadávané na cvičeniach
 • Bodovanie
  • pri odovzdaní správneho riešenia na cvičení 2 body
  • pri odovzdaní správneho riešenia do obeda nasledujúceho dňa 1 bod (mailom na DUvidenie@gmail.com)

PROJEKTY

 • 25 bodov z celkového hodnotenia
 • práca v 2-3 členných skupinách
 • zadávanie projektov bude začiatkom októbra
 • ak nebudete mať vybranú skupinu, pridelíme vám ju
 • odovzdávanie projektov bude formou prezentácií na posledných cvičeniach

Prezentácia projektov

 • POVINNÁ ÚČASŤ VŠETKÝCH ČLENOV TÍMU
 • 10 minút (prezentácia 8 + otázky 2)
 • Obsah Prezentácie
  • Cieľ projektu
  • Použitá databáza
  • Prieskum problematiky
  • Návrh riešenia
  • Výsledky
  • Ukážka programu
  • Zhrnutie problémov, prípadné navrhnutie ich riešenia

Bodovanie projektov

 • Body sa udeľujú celkovo za skupinu (počet bodov je 25*počet členov skupiny)
 • Člen tímu môže získať maximálne 5 bodov naviac oproti maximu (v závislosti na percentuálnom podiele členov na riešení projektu)
 • Výsledné body budú vrámci skupiny rozdelené podľa toho, kto ako na projekte pracoval (toto rozhodujete sami)
  • Príklad rozdelenia bodov (celá skupina = 100 bodov/4 členovia)
   • 25, 25, 25, 25
   • 30, 30, 20, 20