Line 55: Line 55:
  
 
=CVIČENIA=
 
=CVIČENIA=
* 23.9 - 27.9.  
+
* 23.9.
 
** Úvodné cvičenia, podmienky
 
** Úvodné cvičenia, podmienky
* 30.9 - 4.10.  
+
* 30.9.  
** Úvod do MATLABu [http://www.sccg.sk/~haladova/Matlab1.pdf Prezentácia]
+
* 7.10.  
* 7.-11.10.  
+
 
** Obrázky v Matlabe [http://www.sccg.sk/~kucerova/MATLABImages.pdf MATLAB obrázky, DOMÁCA ÚLOHA], obrázky: [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/1.jpg 1], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/2.jpg 2], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/3.jpg 3], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/4.jpg 4], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/5.jpg 5], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/6.jpg 6]
 
** Obrázky v Matlabe [http://www.sccg.sk/~kucerova/MATLABImages.pdf MATLAB obrázky, DOMÁCA ÚLOHA], obrázky: [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/1.jpg 1], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/2.jpg 2], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/3.jpg 3], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/4.jpg 4], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/5.jpg 5], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/6.jpg 6]
* 14.10 - 18.10.  
+
* 14.10.
** ZRUŠENÉ
+
* 21.10.
* 21.10 - 25.10.
+
** Spracovanie Obrazu a Zadávanie projektov [http://www.sccg.sk/~haladova/Matlab3.pdf Prezentácia]
+
 
* 28.10 - 31.10.  
 
* 28.10 - 31.10.  
 
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB4Hough.pdf MATLAB Obrazové Transformácie], obrázky: [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/1.jpg 1],[http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/1.png H1], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/2.png H2], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/3.png H3]
 
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB4Hough.pdf MATLAB Obrazové Transformácie], obrázky: [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/1.jpg 1],[http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/1.png H1], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/2.png H2], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/3.png H3]
* 4.11 - 7.11.
+
* 4.11.
** Aplikácie počítačového videnia
+
 
* 11.11 - 15.11.  
 
* 11.11 - 15.11.  
 
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB4Morf.pdf Matematická morfológia, Domáca úloha], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/A.zip A], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/B.zip B], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/C.zip C], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/D.zip D], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/E.zip E], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/F.zip F]
 
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB4Morf.pdf Matematická morfológia, Domáca úloha], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/A.zip A], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/B.zip B], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/C.zip C], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/D.zip D], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/E.zip E], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/F.zip F]
  
* 18.11 - 22.11.
+
* 18.11.
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB5.pdf Segmentácia]
+
  
* 25.11 - 29.11.
+
* 25.11.
** Kalibrácia kamery [http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib_doc/ Toolbox]
+
  
* 2.12 - 6.12.
+
* 2.12.
** Práca na projektoch
+
  
* 25.11 - 29.11.  
+
* 9.12.
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/stereo/MATLAB_stereovidenie.pdf Stereovidenie],[http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/stereo/photometricvision.zip MATLAB Photometricvision], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/stereo/stereovision.zip MATLAB Stereovidenie]
+
 
 +
* 16.12.
 
<!--
 
<!--
 
'''10.12-14.12 PREZENTOVANIE PROJEKTOV '''
 
'''10.12-14.12 PREZENTOVANIE PROJEKTOV '''

Revision as of 12:35, 22 September 2014

školský rok 2013/2014

INFO O PREDMETE

TERMÍN PREDNÁŠKY

 • streda 14:50, F1-108

TERMÍNY CVIČENÍ

 • utorok 8:10, I-H3
 • utorok 9:50, F1-248

PREDNÁŠAJÚCA

CVIČIACE


PODMIENKY a BODOVANIE

ÚČASŤ

 • povinná účasť aspoň na 7 cvičeniach


BODOVANIE

veľké úlohy (2x7,5 bodov) 15 bodov
malé úlohy (5x2body) 10 bodov
projekt 25 bodov
spolu 50 bodov
minimum potrebné na pustenie ku skúške 30 bodov

BODY

CVIČENIA

 • 18.11.
 • 25.11.
 • 2.12.
 • 9.12.
 • 16.12.

DOMÁCE ÚLOHY A PROJEKTY

PODVÁDZANIE

 • podanie podnetu na disciplinárne konanie

VEĽKÉ ÚLOHY

 • 15 bodov z celkového hodnotenia
 • 2 domáce úlohy, každá za 7,5 boda
 • Na vypracovanie jednej úlohy budete mať týždeň. Presný dátum odovzdávania bude zadávaný na cvičeniach.
  • za každý začatý deň odovzdania po termíne -2 body
 • domáce úlohy sa odovzdávajú mailom
  • DUvidenie@gmail.com
  • subjekt mailu: CV1 DU1 / CV1 DU2
  • odovzdávať sa bude súbor Priezvisko_Meno.zip, ktorý bude obsahovať
   • M file: nazov.m
   • FIG file: nazov.fig


MALÉ ÚLOHY

 • 10 bodov z celkového hodnotenia
 • 5 úloh, každá za 2 body
 • zadávané na cvičeniach
 • Bodovanie
  • pri odovzdaní správneho riešenia na cvičení 2 body
  • pri odovzdaní správneho riešenia do obeda nasledujúceho dňa 1 bod

PROJEKTY

 • 25 bodov z celkového hodnotenia
 • práca v 3-4 členných skupinách
 • zadávanie projektov bude začiatkom októbra
 • ak nebudete mať vybranú skupinu, pridelíme vám ju
 • odovzdávanie projektov bude formou prezentácií na posledných cvičeniach

Prezentácia projektov

 • POVINNÁ ÚČASŤ VŠETKÝCH ČLENOV TÍMU
 • 10 minút (prezentácia 8 + otázky 2)
 • Obsah Prezentácie
  • Cieľ projektu
  • Použitá databáza
  • Prieskum problematiky
  • Návrh riešenia
  • Výsledky
  • Ukážka programu
  • Zhrnutie problémov, prípadné navrhnutie ich riešenia

Bodovanie projektov

 • Body sa udeľujú celkovo za skupinu (počet bodov je 25*počet členov skupiny)
 • Výsledné body budú vrámci skupiny rozdelené podľa toho, kto ako na projekte pracoval (toto rozhodujete sami)
  • Príklad rozdelenia bodov (celá skupina = 100 bodov/4 členovia)
   • 25, 25, 25, 25
   • 30, 30, 20, 20
   • 50, 25, 25, 0