Line 36: Line 36:
 
|-
 
|-
 
| veľké úlohy (2x7,5 bodov)
 
| veľké úlohy (2x7,5 bodov)
| 20 bodov
+
| 15 bodov
 
|-  
 
|-  
 
| malé úlohy (5x2body)
 
| malé úlohy (5x2body)
Line 55: Line 55:
  
 
=CVIČENIA=
 
=CVIČENIA=
'''ODOVZDÁVANIE PROJEKTOV 16.12.2013, H6 VŠETKY SKUPINY'''
 
 
* 23.9 - 27.9.  
 
* 23.9 - 27.9.  
 
** Úvodné cvičenia, podmienky
 
** Úvodné cvičenia, podmienky
Line 117: Line 116:
  
 
== MALÉ ÚLOHY ==
 
== MALÉ ÚLOHY ==
* '''Preklady odovzdávajte do 20.12.2013'''
 
 
* Preklad a popis odborných termínov z počítačového videnia
 
** 1 termín = 1/2 boda
 
* Možnosti
 
** Preklad a popis termínov (ktoré sa nenachádzajú v [http://www.sccg.sk/~sikudova/slovnik/ Slovníku]) z
 
***[http://www.cse.unsw.edu.au/~billw/mldict.html The Machine Learning Dictionary]
 
*** [http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVDICT/ Dictionary of CV and IP]
 
** Preklad a popis nového termínu, ktorý sa nenachádza v [http://www.sccg.sk/~sikudova/slovnik/ Slovníku] ani v horeuvedených slovníkoch  (po skonzultovaní vhodnosti termínu)
 
*** Oblasť - image processing, machine learning, computer vision
 
<!--*** 1 termín = 1 bod-->
 
*Pridajte slovíčka, ktoré chcete preložiť [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvyaS3G2G2gEdGJKSlBsSU41bGZaanJ4MjZleU5EaFE#gid=0 sem] a počkajte na schválenie
 
 
*'''Preložené slovíčka posielajte na DUvidenie@gmail.com'''
 
** predmet: Preklad
 
** Akceptuje sa iba táto forma odovzdania
 
** Preklady posielajte vo Worde alebo Latexu
 
** vozrce neposielajte ako obrázky, ale ako text ( na ich vytvorenie môžte použiť napríklad [http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php http://www.codecogs.com/] )
 
* V prípade nepresných prekladov, ktoré vám oznámime do 24.12.2013 máte '''možnosť jednej opravy (do 31.12.2013)'''.
 
 
  
  
 
==PROJEKTY==
 
==PROJEKTY==
  
 +
<!--
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/w/Projekty Rozdelenie do skupín]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/w/Projekty Rozdelenie do skupín]
<!--
+
 
 
* [http://www.dai.fmph.uniba.sk/upload/d/db/PV_Projekty.pdf Témy projektov]
 
* [http://www.dai.fmph.uniba.sk/upload/d/db/PV_Projekty.pdf Témy projektov]
 
-->  
 
-->  
Line 151: Line 131:
 
* odovzdávanie projektov bude formou prezentácií na posledných cvičeniach
 
* odovzdávanie projektov bude formou prezentácií na posledných cvičeniach
  
'''Prezentácia projektov 16.12.2013 14:00, H6 VŠETKY SKUPINY'''
+
'''Prezentácia projektov'''
 
* POVINNÁ ÚČASŤ VŠETKÝCH ČLENOV TÍMU
 
* POVINNÁ ÚČASŤ VŠETKÝCH ČLENOV TÍMU
 
* 10 minút (prezentácia 8 + otázky 2)
 
* 10 minút (prezentácia 8 + otázky 2)
Line 166: Line 146:
 
* Body sa udeľujú celkovo za skupinu (počet bodov je 25*počet členov skupiny)
 
* Body sa udeľujú celkovo za skupinu (počet bodov je 25*počet členov skupiny)
 
* Výsledné body budú vrámci skupiny rozdelené podľa toho, kto ako na projekte pracoval (toto rozhodujete sami)
 
* Výsledné body budú vrámci skupiny rozdelené podľa toho, kto ako na projekte pracoval (toto rozhodujete sami)
** Príklad rozdelenia bodov (celá skupina = 80 bodov/4 členovia)
+
** Príklad rozdelenia bodov (celá skupina = 100 bodov/4 členovia)
*** 20, 20, 20, 20
+
*** 25, 25, 25, 25
*** 30, 30, 10, 10
+
*** 30, 30, 20, 20
*** 40, 20, 20, 0
+
*** 50, 25, 25, 0

Revision as of 12:07, 22 September 2014

školský rok 2013/2014

INFO O PREDMETE

TERMÍN PREDNÁŠKY

 • streda 14:50, F1-108

TERMÍNY CVIČENÍ

 • utorok 8:10, I-H3
 • utorok 9:50, F1-248

PREDNÁŠAJÚCA

CVIČIACE


PODMIENKY a BODOVANIE

ÚČASŤ

 • povinná účasť aspoň na 7 cvičeniach


BODOVANIE

veľké úlohy (2x7,5 bodov) 15 bodov
malé úlohy (5x2body) 10 bodov
projekt 25 bodov
spolu 50 bodov
minimum potrebné na pustenie ku skúške 30 bodov

BODY

CVIČENIA

 • 25.11 - 29.11.
 • 2.12 - 6.12.
  • Práca na projektoch

DOMÁCE ÚLOHY A PROJEKTY

PODVÁDZANIE

 • podanie podnetu na disciplinárne konanie

VEĽKÉ ÚLOHY

 • 20 bodov z celkového hodnotenia
 • 2 domáce úlohy, každá za 10 bodov
  • za každý začatý deň odovzdania po termíne -2 body
 • domáce úlohy sa odovzdávajú mailom
  • DUvidenie@gmail.com
  • subjekt mailu: CV1 DU1 / CV1 DU2
  • odovzdávať sa bude súbor Priezvisko_Meno.zip, ktorý bude obsahovať
   • M file: nazov.m
   • FIG file: nazov.fig
 • Na vypracovanie jednej úlohy budete mať týždeň. Presný dátum odovzdávania bude zadávaný na cvičeniach.

MALÉ ÚLOHY

PROJEKTY

 • 25 bodov z celkového hodnotenia
 • práca v 3-4 členných skupinách
 • zadávanie projektov bude začiatkom októbra
 • ak nebudete mať vybranú skupinu, pridelíme vám ju
 • odovzdávanie projektov bude formou prezentácií na posledných cvičeniach

Prezentácia projektov

 • POVINNÁ ÚČASŤ VŠETKÝCH ČLENOV TÍMU
 • 10 minút (prezentácia 8 + otázky 2)
 • Obsah Prezentácie
  • Cieľ projektu
  • Použitá databáza
  • Prieskum problematiky
  • Návrh riešenia
  • Výsledky
  • Ukážka programu
  • Zhrnutie problémov, prípadné navrhnutie ich riešenia

Bodovanie projektov

 • Body sa udeľujú celkovo za skupinu (počet bodov je 25*počet členov skupiny)
 • Výsledné body budú vrámci skupiny rozdelené podľa toho, kto ako na projekte pracoval (toto rozhodujete sami)
  • Príklad rozdelenia bodov (celá skupina = 100 bodov/4 členovia)
   • 25, 25, 25, 25
   • 30, 30, 20, 20
   • 50, 25, 25, 0