Line 56: Line 56:
  
 
=CVIČENIA=
 
=CVIČENIA=
 
+
<!--
 
'''10.12-14.12 PREZENTOVANIE PROJEKTOV '''
 
'''10.12-14.12 PREZENTOVANIE PROJEKTOV '''
 
* 3.12-7.12. [http://www.dai.fmph.uniba.sk/upload/e/ed/MATLAB_MEDAPL.pdf Aplikácie PV v medicíne],
 
* 3.12-7.12. [http://www.dai.fmph.uniba.sk/upload/e/ed/MATLAB_MEDAPL.pdf Aplikácie PV v medicíne],
Line 69: Line 69:
 
* [http://www.dai.fmph.uniba.sk/upload/d/db/PV_Projekty.pdf PROJEKTY]  
 
* [http://www.dai.fmph.uniba.sk/upload/d/db/PV_Projekty.pdf PROJEKTY]  
 
* 24.-28.9.[http://www.sccg.sk/~haladova/Matlab1.pdf Úvod do Matlabu]
 
* 24.-28.9.[http://www.sccg.sk/~haladova/Matlab1.pdf Úvod do Matlabu]
 
+
--!>
 
=DOMÁCE ÚLOHY A PROJEKTY=
 
=DOMÁCE ÚLOHY A PROJEKTY=
 
== DOMÁCE ÚLOHY ==
 
== DOMÁCE ÚLOHY ==

Revision as of 12:30, 23 September 2013

školský rok 2013/2014

INFO O PREDMETE

TERMÍN PREDNÁŠKY

  • štvrtok 14:50, F1-109

TERMÍNY CVIČENÍ

  • pondelok 16:30, H3
  • utorok 18:10, F1-248
  • štvrtok 13:10, F1-248

PREDNÁŠAJÚCA

CVIČIACE


PODMIENKY a BODOVANIE

ÚČASŤ

  • povinná účasť aspoň na 7 cvičeniach


BODOVANIE

2 veľké úlohy po 10 bodov 20 bodov
malé úlohy 5 bodov
projekt 25 bodov
spolu 50 bodov
minimum potrebné na pustenie ku skúške 25 bodov

CVIČENIA