Line 55: Line 55:
  
 
=CVIČENIA=
 
=CVIČENIA=
 +
* 19.-23.11. [http://www.sccg.sk/~haladova/MATLABKalibracia.pdf Kalibrácia kamery], [http://www.sccg.sk/~haladova/fauccal_code.rar code], [http://www.sccg.sk/~haladova/Fauccal_demo_data.rar data]
 
* 12.-16.11. [http://www.sccg.sk/~haladova/MATLAB62013.pdf Aplikácie PV],
 
* 12.-16.11. [http://www.sccg.sk/~haladova/MATLAB62013.pdf Aplikácie PV],
 
* 5.-9.11. [http://www.sccg.sk/~kucerova/MATLAB5.pdf Segmentácia],
 
* 5.-9.11. [http://www.sccg.sk/~kucerova/MATLAB5.pdf Segmentácia],

Revision as of 09:54, 19 November 2012

školský rok 2012/2013

INFO O PREDMETE

TERMÍN PREDNÁŠKY

 • štvrtok 14:50, F1-109

TERMÍNY CVIČENÍ

 • pondelok 8:10, H6 (presunuté na 14:00)
 • streda 13:10, H3
 • streda 18:10, F1-248
 • štvrtok 13:10, H3

PREDNÁŠAJÚCA

CVIČIACE


PODMIENKY a BODOVANIE

ÚČASŤ

 • povinná účasť aspoň na 8 cvičeniach


BODOVANIE

2 malé úlohy po 5 bodov 10 bodov
projekt 30 bodov
spolu 40 bodov
minimum potrebné na pustenie ku skúške 20 bodov

CVIČENIA

DOMÁCE ÚLOHY A PROJEKTY

DOMÁCE ÚLOHY

 • 10 bodov z celkového hodnotenia
 • 2 domáce úlohy, každá za 5 bodov
 • domáce úlohy sa odovzdávajú mailom
  • DUvidenie@gmail.com
  • subjekt mailu: CV1 DU1 / CV1 DU2
  • odovzdávať sa bude súbor vašečíslo.zip, ktorý bude obsahovať
   • M file: nazov.m
   • FIG file: nazov.fig
 • Na vypracovanie jednej úlohy budete mať týždeň. Presný dátum odovzdávania bude zadávaný na cvičeniach.

PROJEKTY

 • Rozdelenie do skupín
 • Témy projektov
 • 30 bodov z celkového hodnotenia
 • práca v 3-4 členných skupinách
 • zadávanie projektov bude prvý októbrový týždeň (1.-5.10.2012)
 • ak nebudete mať vybranú skupinu, pridelíme vám ju
 • odovzdávanie projektov bude formou prezentácií na posledných cvičeniach