Line 1: Line 1:
školský rok 2015/2016
+
školský rok 2016/2017
  
 
=POKROČILÉ SPRACOVANIE OBRAZU - CVIČENIA=
 
=POKROČILÉ SPRACOVANIE OBRAZU - CVIČENIA=
 
'''TERMÍN PREDNÁŠKY'''
 
'''TERMÍN PREDNÁŠKY'''
  
* utorok 13:10, M-XI
+
* štvrtok 10:40, M-II
  
 
'''TERMÍNY CVIČENÍ'''
 
'''TERMÍNY CVIČENÍ'''
Line 10: Line 10:
 
* streda 14:50, F1-248
 
* streda 14:50, F1-248
  
*Štvrtok 13:10, F1-248 (dočasné pre 1.10 a 8.10)
 
  
 
'''PREDNÁŠKY / CVIČENIA'''
 
'''PREDNÁŠKY / CVIČENIA'''
Line 16: Line 15:
 
* [http://sccg.sk/~cernekova/lectures.html Zuzana Černeková] (I3)
 
* [http://sccg.sk/~cernekova/lectures.html Zuzana Černeková] (I3)
  
* [http://sccg.sk/~kucerova/teaching.php Júlia Kučerová] (I4)
+
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Paula_Budzakova/sk Paula Budzáková] (I4)
  
  
Line 26: Line 25:
  
 
* povinná účasť aspoň na 6 cvičeniach
 
* povinná účasť aspoň na 6 cvičeniach
* účasť na cvičeniach 1.10 a 8.10 je dobrovoľná
+
* účasť na cvičeniach 28.9 a 5.10 je dobrovoľná
  
 
'''BODOVANIE'''
 
'''BODOVANIE'''
Line 35: Line 34:
 
| 15 bodov
 
| 15 bodov
 
|-  
 
|-  
| malé úlohy (5x2body)
+
| malé úlohy (5x3body)
| 10 bodov
+
| 15 bodov
 
|-
 
|-
 
| projekt  
 
| projekt  
| 25 bodov
+
| 20 bodov
 
|-
 
|-
 
| spolu
 
| spolu
Line 62: Line 61:
 
**Odhad dĺžky pristávacej plochy letísk: Maria Vajdova, Marcel Schichman
 
**Odhad dĺžky pristávacej plochy letísk: Maria Vajdova, Marcel Schichman
  
* 24.09.
+
* 28.09.
** Úvodné cvičenia, podmienky
+
** Úvod do MATLAB-u (1)
* 1.10.  
+
* 5.10.  
** 30.9 Cvičenia zrušené
+
** Úvod do MATLAB-u (2)
 
** [http://sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/MATLAB1.pdf Úvod do MATLAB-u], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/apple.jpg apple], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/orange.jpg orange]
 
** [http://sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/MATLAB1.pdf Úvod do MATLAB-u], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/apple.jpg apple], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/orange.jpg orange]
 
<!--** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB1.pdf Úvod do MATLAB-u], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/apple.jpg apple], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/orange.jpg orange]-->
 
<!--** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB1.pdf Úvod do MATLAB-u], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/apple.jpg apple], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/orange.jpg orange]-->

Revision as of 12:57, 22 September 2016

školský rok 2016/2017

POKROČILÉ SPRACOVANIE OBRAZU - CVIČENIA

TERMÍN PREDNÁŠKY

 • štvrtok 10:40, M-II

TERMÍNY CVIČENÍ

 • streda 14:50, F1-248


PREDNÁŠKY / CVIČENIA


PODMIENKY a BODOVANIE

BODOVANIE

ÚČASŤ

 • povinná účasť aspoň na 6 cvičeniach
 • účasť na cvičeniach 28.9 a 5.10 je dobrovoľná

BODOVANIE

veľké úlohy (2x7,5 boda) 15 bodov
malé úlohy (5x3body) 15 bodov
projekt 20 bodov
spolu 50 bodov
minimum potrebné na pustenie ku skúške 30 bodov
 • Priebežné bodové hodnotenie bude zadávané do AISCVIČENIA

 • PROJEKTY
 • Rozdelenie projektov:
  • Spočítanie hodnoty mincí na fotografii: Jakub Pitel, Marián Margeta
  • Spočítanie kníh v obraze: Tomáš Kovan/ Martin Stuchlik
  • Odhad dĺžky pristávacej plochy letísk: Maria Vajdova, Marcel Schichman


DOMÁCE ÚLOHY A PROJEKTY

PODVÁDZANIE

 • podanie podnetu na disciplinárne konanie

VEĽKÉ ÚLOHY

 • 15 bodov z celkového hodnotenia
 • 2 domáce úlohy, každá za 7,5 boda
 • Na vypracovanie jednej úlohy budete mať týždeň. Presný dátum odovzdávania bude zadávaný na cvičeniach.
  • za každý začatý deň odovzdania po termíne -2 body
 • domáce úlohy sa odovzdávajú mailom
  • DUvidenie@gmail.com
  • subjekt mailu: CV1 DU1 / CV1 DU2
  • odovzdávať sa bude súbor Priezvisko_Meno.zip, ktorý bude obsahovať
   • M file: nazov.m
   • FIG file: nazov.fig


MALÉ ÚLOHY

 • 10 bodov z celkového hodnotenia
 • 5 úloh, každá za 2 body
 • zadávané na cvičeniach
 • Bodovanie
  • pri odovzdaní správneho riešenia na cvičení 2 body
  • pri odovzdaní správneho riešenia do obeda nasledujúceho dňa 1 bod (mailom na DUvidenie@gmail.com)

PROJEKTY


 • 25 bodov z celkového hodnotenia
 • práca v 2-3 členných skupinách
 • zadávanie projektov bude začiatkom októbra
 • ak nebudete mať vybranú skupinu, pridelíme vám ju
 • odovzdávanie projektov bude formou prezentácií na posledných cvičeniach

Prezentácia projektov

 • POVINNÁ ÚČASŤ VŠETKÝCH ČLENOV TÍMU
 • 10 minút (prezentácia 8 + otázky 2)
 • Obsah Prezentácie
  • Cieľ projektu
  • Použitá databáza
  • Prieskum problematiky
  • Návrh riešenia
  • Výsledky
  • Ukážka programu
  • Zhrnutie problémov, prípadné navrhnutie ich riešenia

Bodovanie projektov

 • Body sa udeľujú celkovo za skupinu (počet bodov je 25*počet členov skupiny)
 • Člen tímu môže získať maximálne 5 bodov naviac oproti maximu (v závislosti na percentuálnom podiele členov na riešení projektu)
 • Výsledné body budú vrámci skupiny rozdelené podľa toho, kto ako na projekte pracoval (toto rozhodujete sami)
  • Príklad rozdelenia bodov (celá skupina = 100 bodov/4 členovia)
   • 25, 25, 25, 25
   • 30, 30, 20, 20