(68 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 4: Line 4:
 
}}
 
}}
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
školský rok 2017/2018
+
školský rok 2021/2022
  
 
'''TERMÍN PREDNÁŠKY'''
 
'''TERMÍN PREDNÁŠKY'''
  
* streda 14:00 , M - I
+
* utorok 15:40 , M - XII
  
 
'''TERMÍNY CVIČENÍ'''
 
'''TERMÍNY CVIČENÍ'''
  
* streda 11:30 , I - H3
+
* streda 16:30 , F1-248
  
  
 
'''PREDNÁŠKY / CVIČENIA'''
 
'''PREDNÁŠKY / CVIČENIA'''
  
* [http://sccg.sk/~cernekova/lectures.html Zuzana Černeková] (I3)
+
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Zuzana_Cernekova/sk Zuzana Černeková] (I3)
  
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Paula_Budzakova/sk Paula Budzáková] (I4)
+
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Dana_Skorvankova/sk Dana Škorvánková] (I3)
  
 +
==PREDNÁŠkY==
 +
* [http://sccg.sk/~cernekova/PSO_1Svetlo%20a%20farba_2021.pdf Svetlo a farba]
 +
* [http://sccg.sk/~cernekova/PSO_2datove_struktury_2021.pdf Dátové štruktúry]
 +
* [http://sccg.sk/~cernekova/PSO_3imaging%a%vlastnosti%obraz_2021.pdf Snímanie obrazu a jeho vlastnosti]
 +
* [http://sccg.sk/~cernekova/PSO_4preprocessing_2021.pdf Predspracovanie a filtrácie obrazu]
 +
* [http://sccg.sk/~cernekova/PSO_5morfologia_2021.pdf Morfológia]
 +
* [http://sccg.sk/~cernekova/PSO_6fourier_2021.pdf Fourierove transformácie]
  
 +
==CVIČENIA==
 +
'''Priebežné bodovanie'''
  
==PODMIENKY a BODOVANIE==
+
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_2uC-0yY0nFvhjdF0rjAeVMV_cAXWyw7vvK2Vxtz5i8/edit?usp=sharing Bodovacia tabulka]
<!--''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/12jlvlPBajDTr6soRA1matfkAkWkTlm5CEB24DvDckvU/pubhtml?gid=0&single=true BODOVANIE 2016]''' -->
+
 
+
'''ÚČASŤ'''
+
 
+
* povinná účasť aspoň na 6 cvičeniach
+
* účasť na cvičeniach 4.10 a 11.10 je dobrovoľná
+
  
'''BODOVANIE'''
+
'''Bodovanie - update online verzia'''
  
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" text-align="center"  
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" text-align="center"  
Line 38: Line 41:
 
| 15 bodov
 
| 15 bodov
 
|-  
 
|-  
| malé úlohy (5x3body)
+
| aktivita na cvičení + malé úlohy (max. 10 bodov)
 
| 15 bodov
 
| 15 bodov
 
|-
 
|-
Line 52: Line 55:
 
|}
 
|}
  
* Priebežné bodové hodnotenie bude zadávané aj do AIS
+
'''Cvičenia'''
  
 +
* Prezentácie s materiálmi sú na [https://github.com/danasko/pso GitHube]
  
  
 +
''' Úlohy '''
  
 +
''' Projekty '''
 +
 +
[[Médiá:PSO_Projekty_2017.pdf| Projekty 2017]]
 +
 +
'''Požiadavky'''
 +
 +
Výstupom projektu bude najmä prezentácia, ktorá sa uskutoční na poslednom cvičení a kód/demo vášho algoritmu.
 +
 +
V rámci projektu sa očakáva, že:
 +
* naštudujete relevantnú literatúru (nemusí ísť len o vedecké publikácie)
 +
* navrhnete minimálne dva rozdielne algoritmy na riešenie úlohy
 +
* vyberiete z nich aspoň dva a tie otestujete voči ground truth nejakou metrikou (pri segmentácii napr. IoU, alebo aj mAP)
 +
* ak má zvolený algoritmus nejaké parametre, tak ho otestujete pre viacero parametrov, a výsledky vyhodnotíte
 +
* vytvoríte demo, ktoré bude riešiť zadanú úlohu
 +
* odovzdáte aj kód a iné časti projektu
 +
* odprezentujete projekt na poslednom cvičení (15 min. prezentácia + 5 min. otázky)
 +
 +
V úvode prezentácie popíšte a ukážte použitý dataset. Ak nemáte v datasete ground truth, tak ju skúste vytvoriť. Napr. pri segmentácii stačí pre 10-20 obrázkov z datasetu vytvoriť ručne masky segmentovaných objektov. Ideálne je pritom pokúsiť sa zachytiť čo najrôznejšie situácie. Vo výsledkoch môžete potom zobraziť ako algoritmus funguje aj na obrázky pre ktoré nemáte ground truth.
 +
 +
V prezentácii môžete prezentovať aj neúspešné pokusy. Ak je napríklad metóda úplne nevyhovujúca na prvý pohľad, tak môžete pridať obrázok s krátkym popisom metódy. Prípadne ak ste metódu postupne vylepšovali, tak môžete v prezentácii ukázať postupné vylepšenia ktoré ste pre zvolenú metódu robili a to ako ovplinili výstup metódy.
 +
 +
Pri prezentovaní výsledkov buďte jednoznačný v tom čo jednotlivé čísla znamenajú. Je taktiež nutné aby všetci členovia skupiny rozumeli, tomu čo sa práve prezentuje! Ak bude zjavné, že jeden člen skupiny sa absolutne neorientuje v nejakej časti prezentácie, môže prísť o body. Ideálne by mal každý člen prezentovať aspoň časť projektu.
 +
 +
Najčastejšia otázka po prezentácii býva: "Na prednáške/cvičení sme robili X. Prečo ste nespravili to?". Pripravte sa na ňu.
 +
 +
<!--
 +
* Priebežné bodové hodnotenie bude zadávané aj do AIS
 
==CVIČENIA==
 
==CVIČENIA==
*[[Médiá:PSO_projekty.pdf| PROJEKTY 2016]]
+
 
 
'''Rozdelenie projektov:'''
 
'''Rozdelenie projektov:'''
 +
*  '''Prezentovanie projektov sa presúva na 8.1.2018 o 13:00 v miestnosti I 9'''
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" text-align="center"  
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" text-align="center"  
...
+
|'''1.'''  Nina Lúčna, Michal Fikar  -  Segmentácia vodnej plochy z GoogleMaps snímkov
 +
|-
 +
|'''2.'''  Katarína Šimnová, Patrik Baranišin  -  Segmentácia zalesnenej plochy z GoogleMaps snímkov
 +
|-
 +
|'''3.'''  Eva Kunovská, Samuel Wendl  -  Rozpoznávanie chrobákov
 +
|-
 +
|'''4.'''  Filip Kováč, Tomáš Sláma  -  Detekcia ŠPZ na vozidlách
 +
|-
 +
|'''5.'''  František Pitorák, Martin Sadloň  -  Detekcia znakov prstovej abecedy
 +
|-
 +
|'''6.'''  Róbert Sarvaš, Drahomír Mrožek - Hľadanie ciev na retine
 +
|-
 +
|'''7.'''  Mário Lipovský, Filip Mišún - Určovanie finálnych hodnôt na hracích kockách
 
|}
 
|}
 
* 27.09.
 
* 27.09.
Line 69: Line 114:
 
* 11.10.
 
* 11.10.
 
**[http://www.sccg.sk/~sikudova/2016/PVC_M2.pdf Úvod do MATLAB-u (2)]
 
**[http://www.sccg.sk/~sikudova/2016/PVC_M2.pdf Úvod do MATLAB-u (2)]
 +
* 18.10.
 +
** [[Médiá:PSO_Projekty_2017.pdf| Projekty 2017]]
 +
* 25.10.
 +
** [[Médiá:PSO_CV01_2017.pdf| Svetlo a farba (Malá úloha 1)]]
 +
* 1.11.
 +
**  Štátny sviatok
 +
* 8.11.
 +
** [[Médiá:PSO_CV02_2017.pdf| Predspracovanie obrazu]][[Médiá:uloha02.png| (Malá úloha 2)]]
 +
* 15.11.
 +
**  [[Médiá:PSO_CV03_web.pdf| Detekcia hrán]] , [[Médiá:cajka.jpg|cajka]], [[Médiá:bfilter2.m|bfilter2]], [[Médiá:PSO_DU1.pdf| DU1]] (Deadline 24.11. 23:00)
 +
* 22.11.
 +
**[http://sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/MATLAB_FOURIER.pdf Fourierova transformácia]
 +
* 29.11.
 +
** [[Médiá:MATLAB6.pdf|Segmentácia obrazu DU2 DEADLINE 10.12 23:00]]  [http://sccg.sk/~budzakovap/Edison_Mean_Shift.zip Edison Mean Shift] 
 +
* 6.12.
 +
**[[Médiá:PSO_CV04_web.pdf| Matematická morfológia (1)]] [[Médiá:Kruhy.jpg| Kruhy]] [[Médiá:Uloha03.pdf|( Malá úloha 4)]]
 +
* 13.12.
 +
** [[Médiá:PSO_CV05_web.pdf| Matematická morfológia (2)]]  [[Médiá:Kvet.jpg| kvet]] [[Médiá:telefon.gif| telefón]]  [[Médiá:butterfly.png| butterfly]] [[Médiá:Cliparts.png| cliparts]] [[Médiá:Galaxia.jpg| galaxia]] [[Médiá:Mala_uloha_5.pdf|( Malá úloha 5)]]
 +
* 20.12.
 +
**  Záverečné prezentovanie projektov - presun na 8.1.2017 o 13:00 v I 9.
  
  
 
<!--
 
 
* 28.09.
 
* 28.09.
 
**  [[Médiá:PSO01.pdf| Úvod do MATLAB-u (1)]], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/apple.jpg apple], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/orange.jpg orange]
 
**  [[Médiá:PSO01.pdf| Úvod do MATLAB-u (1)]], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/apple.jpg apple], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/orange.jpg orange]
Line 135: Line 198:
 
-->
 
-->
  
 +
<!--
 
==DOMÁCE ÚLOHY A PROJEKTY==
 
==DOMÁCE ÚLOHY A PROJEKTY==
  
Line 164: Line 228:
  
  
<!--
+
 
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/w/Projekty Rozdelenie do skupín]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/w/Projekty Rozdelenie do skupín]
  
 
* [http://www.dai.fmph.uniba.sk/upload/d/db/PV_Projekty.pdf Témy projektov]
 
* [http://www.dai.fmph.uniba.sk/upload/d/db/PV_Projekty.pdf Témy projektov]
-->
+
 
* 20 bodov z celkového hodnotenia
 
* 20 bodov z celkového hodnotenia
 
* práca v 2-3 členných skupinách
 
* práca v 2-3 členných skupinách
Line 193: Line 257:
 
** Príklad rozdelenia bodov (celá skupina = 100 bodov/4 členovia)
 
** Príklad rozdelenia bodov (celá skupina = 100 bodov/4 členovia)
 
*** 25, 25, 25, 25
 
*** 25, 25, 25, 25
*** 30, 30, 20, 20
+
*** 30, 30, 20, 20-->

Latest revision as of 14:54, 24 November 2021

Pokročilé spracovanie obrazu 2-AIN-112

školský rok 2021/2022

TERMÍN PREDNÁŠKY

  • utorok 15:40 , M - XII

TERMÍNY CVIČENÍ

  • streda 16:30 , F1-248


PREDNÁŠKY / CVIČENIA

PREDNÁŠkY

CVIČENIA

Priebežné bodovanie

Bodovacia tabulka

Bodovanie - update online verzia

veľké úlohy (2x7,5 boda) 15 bodov
aktivita na cvičení + malé úlohy (max. 10 bodov) 15 bodov
projekt 20 bodov
spolu 50 bodov
minimum potrebné na pustenie ku skúške 30 bodov

Cvičenia

  • Prezentácie s materiálmi sú na GitHube


Úlohy

Projekty

 Projekty 2017

Požiadavky

Výstupom projektu bude najmä prezentácia, ktorá sa uskutoční na poslednom cvičení a kód/demo vášho algoritmu.

V rámci projektu sa očakáva, že:

  • naštudujete relevantnú literatúru (nemusí ísť len o vedecké publikácie)
  • navrhnete minimálne dva rozdielne algoritmy na riešenie úlohy
  • vyberiete z nich aspoň dva a tie otestujete voči ground truth nejakou metrikou (pri segmentácii napr. IoU, alebo aj mAP)
  • ak má zvolený algoritmus nejaké parametre, tak ho otestujete pre viacero parametrov, a výsledky vyhodnotíte
  • vytvoríte demo, ktoré bude riešiť zadanú úlohu
  • odovzdáte aj kód a iné časti projektu
  • odprezentujete projekt na poslednom cvičení (15 min. prezentácia + 5 min. otázky)

V úvode prezentácie popíšte a ukážte použitý dataset. Ak nemáte v datasete ground truth, tak ju skúste vytvoriť. Napr. pri segmentácii stačí pre 10-20 obrázkov z datasetu vytvoriť ručne masky segmentovaných objektov. Ideálne je pritom pokúsiť sa zachytiť čo najrôznejšie situácie. Vo výsledkoch môžete potom zobraziť ako algoritmus funguje aj na obrázky pre ktoré nemáte ground truth.

V prezentácii môžete prezentovať aj neúspešné pokusy. Ak je napríklad metóda úplne nevyhovujúca na prvý pohľad, tak môžete pridať obrázok s krátkym popisom metódy. Prípadne ak ste metódu postupne vylepšovali, tak môžete v prezentácii ukázať postupné vylepšenia ktoré ste pre zvolenú metódu robili a to ako ovplinili výstup metódy.

Pri prezentovaní výsledkov buďte jednoznačný v tom čo jednotlivé čísla znamenajú. Je taktiež nutné aby všetci členovia skupiny rozumeli, tomu čo sa práve prezentuje! Ak bude zjavné, že jeden člen skupiny sa absolutne neorientuje v nejakej časti prezentácie, môže prísť o body. Ideálne by mal každý člen prezentovať aspoň časť projektu.

Najčastejšia otázka po prezentácii býva: "Na prednáške/cvičení sme robili X. Prečo ste nespravili to?". Pripravte sa na ňu.