Line 47: Line 47:
  
  
;Cvičenia
+
;Cvičenia - 2019/2020
 +
 
 +
Prezentácie a ostatné materiály môžete nájsť na  [https://github.com/kocurvik/edu/ githube] v zložke PV
 +
 
 +
;Cvičenia - 2018/2019
  
 
* 0. cvičenie - Základy práce s matlabom: [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv00/cv00.pdf prezentácia] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv00/cv00-handout.pdf (nerozsekané slidy)] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv00/zatisie.zip obrázky]  
 
* 0. cvičenie - Základy práce s matlabom: [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv00/cv00.pdf prezentácia] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv00/cv00-handout.pdf (nerozsekané slidy)] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv00/zatisie.zip obrázky]  

Revision as of 18:33, 25 February 2020

Počítačové videnie 2-MPG-125/15


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Viktor Kocur]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk

Materiály

kniha o PV

VÝSLEDKY SKÚŠKY;

Výsledky Známky si môžete prísť zapísať vo štvrtok 20.12. o 13:00-13:10 na F1-248 alebo 15:00-15:10 na M153


Organizácia výučby

Prednášky
  • 25.09. Úvod a Motivácia slidy
  • 2.10. Príznaky I. slidy
  • 9.10. Príznaky II. slidy
  • 16.10. Príznaky III. slidy
  • 23.10. Hľadanie objektov slidy
  • 30.10. Voľno
  • 6.11. doc. Ftáčnik: Saliency, Detekcia tvárí, slidy
  • 13.11. Lokálne príznaky slidy
  • 20.11. Mini Erasmus, CBIR, Vyhodnocovanie kvality obrazu, Saliency II, slidy
  • 27.11. HDR, Tone mapping, gammut mapping slidy
  • 4.12. CNN I slidy
  • 11.12. CNN II slidy
  • 18.12. 9:50 (V čase prednášky, bude prvý termín skúšky- Povinný)


Cvičenia - 2019/2020

Prezentácie a ostatné materiály môžete nájsť na githube v zložke PV

Cvičenia - 2018/2019
  • 4. cvičenie - Príznaky - Farby, Houghová transformácia, Gáborove filtre - prezentácia súbory
Úlohy
  • 1. DU - deadline 7.11.2018 13:10 - maximálne 10 b -2 body za každý deň meškania -zadanie súbory
  • 2. DU - deadline 28.11.2018 13:10 - maximálne 15 b -3 body za každý deň meškania -zadanie súbory
  • 3. DU - deadline 16.12.2018 18:00 - maximálne 15 b -3 body za každý deň meškania -zadanie mirror
Assignments - English versions
  • 1. Assignment - deadline 7.11.2018 13:10 - max 10 points -2 points for every day of late submission -assignment files
Priebežné hodnotenie

Tabuľka 2018 Výsledky

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Prednáška/Cvičenia 60/40 z oboch treba získať min 50%

Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX