Line 35: Line 35:
 
* 13.11. Lokálne príznaky  [https://docs.google.com/presentation/d/1baR-d0bC_EpLdSlr-ec348ivPFjWFXNOmxuT-dMpCP4/edit?usp=sharing slidy]
 
* 13.11. Lokálne príznaky  [https://docs.google.com/presentation/d/1baR-d0bC_EpLdSlr-ec348ivPFjWFXNOmxuT-dMpCP4/edit?usp=sharing slidy]
 
* 20.11. HDR, Tone mapping, gammut mapping
 
* 20.11. HDR, Tone mapping, gammut mapping
* 27.11.  
+
* 27.11. Vyhodnocovanie kvality obrazu....
* 4.12. CNN
+
* 4.12. CNN I
* 11.12. CNN  
+
* 11.12. CNN II
 
*18.12. 9:50 (V čase prednášky, bude prvý termín skúšky- Povinný)
 
*18.12. 9:50 (V čase prednášky, bude prvý termín skúšky- Povinný)
 
<!--
 
<!--

Revision as of 15:33, 13 November 2018

Počítačové videnie 2-MPG-125/15


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Viktor Kocur]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk

Materiály

kniha o PV

Organizácia výučby

Prednášky
 • 25.09. Úvod a Motivácia slidy
 • 2.10. Príznaky I. slidy
 • 9.10. Príznaky II. slidy
 • 16.10. Príznaky III. slidy
 • 23.10. Hľadanie objektov slidy
 • 30.10. Voľno
 • 6.11. doc. Ftáčnik: Saliency, Detekcia tvárí,
 • 13.11. Lokálne príznaky slidy
 • 20.11. HDR, Tone mapping, gammut mapping
 • 27.11. Vyhodnocovanie kvality obrazu....
 • 4.12. CNN I
 • 11.12. CNN II
 • 18.12. 9:50 (V čase prednášky, bude prvý termín skúšky- Povinný)
Cvičenia
 • 4. cvičenie - Príznaky - Farby, Houghová transformácia, Gáborove filtre - prezentácia súbory
Úlohy
 • 1. DU - deadline 7.11.2018 13:10 - maximálne 10 b -2 body za každý deň meškania -zadanie súbory
Assignments - English versions
 • 1. Assignment - deadline 7.11.2018 13:10 - max 10 points -2 points for every day of late submission -assignment files
Priebežné hodnotenie

Tabuľka 2018

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Prednáška/Cvičenia 60/40 z oboch treba získať min 50%

Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX