Line 58: Line 58:
 
|-
 
|-
 
|Peter Becza
 
|Peter Becza
|25.5
+
|25.5+31=55.5 =E
 
|-
 
|-
 
|Michal Fikar
 
|Michal Fikar

Revision as of 14:36, 19 December 2017

Počítačové videnie 2-MPG-125/15


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk


Organizácia výučby

19.12. 9:50 (V čase prednášky, bude prvý termín skúšky- Povinný)

Prednášky
Cvičenia

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Bodovanie cvičení
Meno Body
Peter Becza 25.5+31=55.5 =E
Michal Fikar 39+55= 94 A
Ondrej Jariabka 39,5
Nina Lúčna 39+32=71 C
Filip Kováč 40+53=93 A
Eva Kunovská 33+41=74 C
Drahomir Mrozek 32+21b (treba aspon 30)= Fx
Tomáš Slama 34


Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX