Line 60: Line 60:
 
|-
 
|-
 
|Filip Kováč
 
|Filip Kováč
|
+
|10
 
|-
 
|-
 
|Eva Kunovská
 
|Eva Kunovská
|
+
|10
 
|-
 
|-
 
|Drahomir Mrozek
 
|Drahomir Mrozek
Line 69: Line 69:
 
|-
 
|-
 
|Tomáš Slama
 
|Tomáš Slama
|
+
|9
 
|}
 
|}
  

Revision as of 10:47, 8 November 2017

Počítačové videnie 2-MPG-125/15


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk


Organizácia výučby

CVIČENIA SA PRESÚVAJÚ NA PONDELOK 11:00 - 12:20 DO H3! Opakujem: 11:00!

Prednášky


Cvičenia

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Bodovanie cvičení
Meno Body
Peter Becza
Michal Fikar 9
Ondrej Jariabka 9,5
Nina Lúčna 9
Filip Kováč 10
Eva Kunovská 10
Drahomir Mrozek
Tomáš Slama 9


Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 60) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX