Line 23: Line 23:
  
 
== Organizácia výučby ==
 
== Organizácia výučby ==
 
+
Prednášky
 +
* Pozrite si [http://www.sccg.sk/~haladova/strukturovana_kniha_tlac.pdf|kniha o PV]  [https://www.youtube.com/watch?v=JWDocXPy-iQ|Video (Camera looking behind corners)]
 +
Cvičenia
 +
* Black box [http://www.sccg.sk/~haladova/4a.jpg|image]
  
  

Revision as of 10:34, 26 September 2017

Počítačové videnie 2-MPG-125/15


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk


Organizácia výučby

Prednášky

Cvičenia


Hodnotenie a podmienky absolvovania

Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 60) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX