Line 49: Line 49:
 
*HDR+ Uloha3[http://www.sccg.sk/~haladova/CV_10.zip data]  
 
*HDR+ Uloha3[http://www.sccg.sk/~haladova/CV_10.zip data]  
 
*Quality+Color Face[http://www.sccg.sk/~haladova/CV11.zip data]  
 
*Quality+Color Face[http://www.sccg.sk/~haladova/CV11.zip data]  
*MDS[http://www.sccg.sk/~haladova/PVC_12.zip slidy]  
+
*MDS[http://www.sccg.sk/~haladova/PVC_12.pdf slidy]  
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
  

Revision as of 10:58, 18 December 2017

Počítačové videnie 2-MPG-125/15


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk


Organizácia výučby

19.12. 9:50 (V čase prednášky, bude prvý termín skúšky- Povinný)

Prednášky
Cvičenia

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Bodovanie cvičení
Meno Body
Peter Becza 25.5
Michal Fikar 39
Ondrej Jariabka 39,5
Nina Lúčna 39
Filip Kováč 40
Eva Kunovská 33
Drahomir Mrozek 21
Tomáš Slama 34


Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX