Line 69: Line 69:
 
|-
 
|-
 
|Filip Kováč
 
|Filip Kováč
|10 +15
+
|10 +15+15
 
|-
 
|-
 
|Eva Kunovská
 
|Eva Kunovská

Revision as of 12:55, 10 December 2017

Počítačové videnie 2-MPG-125/15


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk


Organizácia výučby

19.12. 9:50 (V čase prednášky, bude prvý termín skúšky- Povinný)

Prednášky
Cvičenia

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Bodovanie cvičení
Meno Body
Peter Becza 8.5
Michal Fikar 9+15
Ondrej Jariabka 9,5+15
Nina Lúčna 9 +15
Filip Kováč 10 +15+15
Eva Kunovská 10+?
Drahomir Mrozek 7.5 +14
Tomáš Slama 9 + 10


Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 60) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX